XXIII. Jihočeské ORL dny, 1. Česko – slovenské rinologické dny

XXIII. Jihočeské ORL dny, 1. Česko – slovenské rinologické dny 15.5.2014

Letošní již XXIII. Jihočeské ORL dny, které se konaly 24. a 25.4. 2014 v hotelu Štekl v Hluboké nad Vltavou, byly spojeny s 1. Česko–slovenskými rinologickými dny. Na  pořádání se spolu s ORL oddělením Nemocnice České Budějovice a.s. podílela Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČSL JEP. Tohoto setkání se zúčastnilo 82 kolegyň a kolegů, otolaryngologů, neurochirurgů, onkologů, včetně předsedy Rinologickej sekcie SSO prim. M. Sičáka, Ph.D., přednosty Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku v Ružomberoku. Významným přínosem byla i účast Doc. J. Vokurky (Umea, Švédsko). 

Odborný program byl rozčleněn do části volných sdělení a 2 kulatých stolů. Ve volných sděleních zazněly  zajímavé  kazuistiky  (P. Lukášek, Žilina,  kolektiv  dětské ORL kliniky Motol, kolektiv ORL oddělení Nemocnice Benešov, autoři z ORL oddělení Nemocnice J. Hradec a další), přednášky týkající se problematiky očnice (V. Masopust, ÚVN Praha, B. Markalous, J. Hradec, P. Čelakovský, Hradec Králové, P. Doležal,  Bratislava) a další sdělení týkající se rinologické problematiky (J. Vodička, Pardubice/ Hradec Králové, M. Šteffl, FNM Praha, L. Koptíková, Č. Budějovice). Velmi zajímavé sdělení přednesl prof. I. Hybášek na téma Úkoly rinologie v restauraci Eustachovy tuby, které všechny  oslovilo a nastolilo  mnoho zajímavých podnětů k zamyšlení, jak k tomuto složitému orgánu přistupovat.

V rámci kulatých stolů byla ve čtvrtek projednávána problematika nádorů VDN. Účastníci  probrali velmi široce celé spektrum od vývoje z kraniofaciálních resekcí až k endonazálním výkonům (J. Vokurka), postupů při postižení a nutnosti intervence v zadní části baze a přilehlých strukturách (M. Sičák), řešení některých tumorů zevními přístupy (P. Doležal), typy malignit vyskytujících se ve VDN (M. Svoboda), pohled neurochirurga na tuto problematiku (J. Fiedler, Č. Budějovice) a onkologické poznámky k malignitám VDN (P. Vítek, Č. Budějovice). Zajímavé byly také diskuzní příspěvky z pléna, kdy došlo ke shodě v názoru, že řešení nádorů dutin v současnosti by mělo být primárně endoskopické, ale vždy s nutností zvážení i jiných alternativ v každém jednotlivém případu (J. Plzák, FNM Praha).

Druhý kulatý stůl, v pátek, byl věnován problematice očnice. Moderátor J. Vokurka problematiku rozdělil na otázky týkající se anatomie (J. Plzák), DCRS (N. Pavlíčková, Č. Budějovice), orbitocellulitid a abscesů orbity (P. Schalek, FNKV Praha), úrazů (J. Svárovský, Bulovka Praha) a indikací k dekompresím optického nervu (J. Plzák). V rámci kulatého stolu byly probrány zajímavé kazuistiky ke každé problematice a byla široká diskuze z pléna.

Součástí celé akce byl společenský večer, který se konal v krásném prostředí hotelu Štekl a proběhl ve velmi neformální a přátelské atmosféře dlouho přes půlnoc. 

Na závěr bylo dohodnuto spolu se slovenskými kolegy, že příští Rinologické dny, Slovensko – české, se budou konat v roce 2016. Chtěli bychom tak začít novou tradici v této zajímavé problematice otorinolaryngologie.

XXIV. Jihočeské ORL dny se budou konat 23. a 24.4.2015

MUDr. M. Svoboda, České Budějovice
MUDr. M. Sičák Ph.D., RužomberokPartner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti