Workshop se zahraniční účastí "Modern rhinoplasty techniques Prague 2019"

Workshop se zahraniční účastí 1.6.2019

Oddělení otorinolaryngologie VFN v Praze uspořádalo ve dnech 30. 5.-31. 5. 2019 pod záštitou České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP  již třetí ročník workshopu se zahraniční účastí s názvem: „Modern rhinoplasty techniques Prague 2019“.

Workshopu se zúčastnilo více než 45 účastníků z České republiky, Slovenska a Polska. Odborný program probíhal, jak v rovině teoretické formou přednášek, tak praktické formou videopřenosů z operačního sálu. Přednášky byly věnovány jak základní problematice, tak přehledu moderních metod funkční a estetické septorinoplastiky, která patří mezi nejtěžší plastické operace v obličeji.

Naše pozvání opět přijal přední evropský a celosvětové uznávaný odborník v rinochirurgii, bývalý prezident EAFPS (European Academy of Facial Plastic Surgery) z Amsterdamu, Prof. Gilbert Nolst Trenite a doktor Dirk Jan Menger, špičkový a uznávaný rinochirurg z univerzity v Utrechtu.  Mimořádné pozornosti účastníků se opět těšily živé přenosy z operačních sálů, kdy byly zahraničními lektory provedeny čtyři septorinoplastiky otevřeným přístupem, který umožňuje podstatně preciznější rekonstrukci deformovaného nosního skeletu, a tím i dosažení podstatně lepších funkčních i estetických výsledků.

Organizátoři použili osvědčený model z předchozích ročníků workshopu a sestavili program tak, aby účastníci získali reálnou představu o tom, jaké jsou současné možnosti a úskalí rhinochirurgie. Pozitivní hodnocení kurzu účastníky je dokladem toho, že se podařilo hlavní cíl akce splnit. Věříme, že se nám podaří na jaře roku 2021 zorganizovat již čtvrtý ročník workshopu.

MUDr. Radim Kaňa, Ph.D.

ORL oddělení VFN v Praze

 Partner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti