Volby do výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie ČLS JEP

Volby do výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie ČLS JEP 20.8.2015

Vážení členové,

v letošním roce končí funkční období výboru ČSORLCHHK ČLS JEP. Na podzim 2015 budou organizovány volby do výboru společnosti pro další čtyřleté funkční období. I vy můžete svým aktivním přístupem ovlivnit činnost naší společnosti.

V rámci voleb budou vytvořeny dvě kandidátky, na jejichž tvorbě se můžete podílet i Vy, členové naší odborné společnosti:

 1. kandidáti do výboru společnosti
 2. kandidáti do revizní komise

Kandidáty by měli být členové/členky společnosti, kteří v případě zvolení souhlasí s prací ve výboru společnosti. Své návrhy na členy vedení České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a návrhy na kandidáty do revizní komise zašlete, prosím, i s označením místa jejich působení (např. ORL oddělení/ambulance Sušice, apod.) e-mailem na adresu sekretariátu vědeckého sekretáře společnosti (info@otorinolaryngologie.cz nebo michaela.ryskova@fno.cz) do 31. 8. 2015.

Další průběh voleb, které ve spolupráci se sekretariátem České lékařské společnosti JEP proběhnou korespondenčním způsobem, bude již řídit na podzim 2015 nezávislá zvolená volební komise.

 

výbor ČSORLCHHK ČLS JEPPartner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti