VIII. demonstrační kurz a seminář chirurgie středního ucha ve Svitavách

VIII. demonstrační kurz a seminář chirurgie středního ucha ve Svitavách 27.4.2014

(27.-28.3.2014)

Kurz byl zorganizován ORL oddělením Svitavské nemocnice, a.s., Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s., Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Klinikou dětské ORL LF MU a FN Brno. Kurzu se zúčastnilo 30 lékařů z celé republiky, mezi nimi zkušení i začínající operatéři a také řada ambulantních lékařů. V úvodu kurzu uctili účastníci minutou ticha památku nedávno zemřelých kolegů, dlouholetého primáře MUDr. Radomíra Lánu z Ústí nad Orlicí a doc. Zdeňka Kabelku, Ph.D.

Do kurzu bylo připraveno celkem 5 operací, které byly z operačního sálu přenášeny do přednáškové místnosti. Jednalo se o 2 pacienty s retrakční kapsou, 2 pacienty s cholesteatomem a 1 pacient s mezotympanální perforací bubínku. Operatéry byli prim. MUDr. Josef Machač z Kliniky dětské ORL v Brně, přednosta ORL kliniky v Pardubicích MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. a prim. MUDr. Libor Sychra ze Svitav. Účastníci kurzu měli možnost během operací klást otázky a diskutovat během operací s operatéry svoje názory. Společenský večer a setkání všech účastníků kurzu proběhly tradičně v bowlingové hale Na Střelnici.

Na přednáškách se aktivně podílela všechna pořádající pracoviště, především však prof. Arnošt Pellant, DrSc. z ORL kliniky v Pardubicích, jehož přednášky a jeho know-how byly pro všechny účastníky velkým poučením.

Kurz měl dobrou odbornou i společenskou úroveň a podpořili ho firmy Braun, Olympus, Hartmann Rico, GlaxoSmithKline, Surgipa medical, Reja-Phonac a Ligma Litomyšl. Videokonferenci on-line zajistila opět firma ORCZ Moravská Třebová a firma STORZ.

Poděkování náleží celému ORL oddělení Svitavské nemocnice, lékařům a sestřičkám, jejichž cukrářské výrobky ocenili všichni účastníci kurzu.

Shodli jsme se na užitečnosti tohoto kurzu jak pro lékaře z lůžkových oddělení tak pro ambulantní lékaře a pro jeho opakování i v příštím roce. Termín pro příští rok byl stanoven opět na poslední čtvrtek a pátek v březnu, tj. 26. - 27. března 2015

Svitavy 15. 4. 2014

Prim. MUDr. Libor Sychra
ORL oddělení
Svitavská nemocnice a.s.
e-mail: sychra@nemsy.czPartner stránek


Významná odborná akce

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  8.6. - 10.6.2021, Praha

Staňte se členem naší společnosti