Týden osvěty o karcinomu hlavy a krku

Týden osvěty o karcinomu hlavy a krku 30.9.2015

Týden osvěty o karcinomu hlavy a krku, 21.-25. září 2015

 

Onkologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP se letos již podruhé připojila k evropskému Týdnu osvěty o karcinomu hlavy a krku. Jde o akci Evropské společnosti hlavy a krku (European Head and Neck Society - EHNS), která má za cíl upozorňovat na důležitost nádorů horních cest dýchacích a polykacích a na význam jejich včasné diagnostiky. V rámci osvětového týdne proběhl 23. 9. 2015 Den včasné diagnostiky nádorů hlavy a krku, ke kterému se přihlásilo několik českých pracovišť. Akce byla inzerována ve sdělovacích prostředcích a k preventivnímu vyšetření na Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole se dostavila přibližně stovka pacientů. Všem byla screeningově vyšetřena ORL oblast (aspekcí včetně endoskopického vyšetření, palpací), ale nebyl odhalen ani jeden nádor, pouze jeden uzlinový nález byl indikován k dalšímu vyšetření. Tento výsledek nás vedl k závěru, že by bylo vhodné preventivní akce v budoucnosti cíleněji směřovat na rizikovou populaci.

 

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

 1. lékařská fakulta UK v Praze, FN v Motole


Partner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti