Sympózium Laryngológia 2018

Sympózium Laryngológia 2018 26.3.2018

Ve dnech 16.-17.3.2018 se na Slovensku v Piešťanech (AdeliMedical Centrum) konalo odborné sympózium na téma Laryngológie. Odborným garantem byl doc. MUDr. Miroslav Tedla, Ph.D., MPH. Setkání navazovalo na předcházející rok, kdy byla probrána problematika poruch polykání. Jednalo se o odbornou interdisciplinární akci skládající se z přednáškového dne (16.3.) a workshopů (17.3.). Přednášky byly zaměřeny na široké spektrum laryngologie ve více blocích, za účasti přednášejících otorinolaryngologů, foniatrů a klinických logopedů ze Slovenska i České republiky.

Přednáškový den byl rozdělen do čtyř tematicky souvisejících bloků: Úvod do laryngologie, vybrané hrtanové patologie, vyšetření hrtanu, management v laryngologii a na závěr demonstrace kazuistik s možností bohaté diskuse. Zazněly přednášky týkající se anatomie a fyziologických funkcí hrtanu, možností vyšetření u pacienta s poruchou polykání (Černý, Hradec Králové), přehled benigních hrtanových lézí (Taimrová, FortMedica, Praha), přehled chronických zánětů a prekanceróz hrtanu (Sičák, Ružomberok), funkční poruchy v oblasti hrtanu a principy fyziologického operování (Tedla, Bratislava).

Druhý blok přednášek byl zahájen přednáškou Chroboka (Hradec Králové) o možnostech ambulantního vyšetření hrtanu a v třetím bloku poukázal na základní principy chirurgie glotického uzávěru. Příspěvek Zábrodského prezentoval zkušenosti s Narrow Band Imaging a laserem na ORL pracovišti v Motole (Praha). O možnostech vyšetření extraezofageálního reflexu přednášel Zeleník z Ostravy, o foniatrických vyšetřovacích metodách Lorenc (foniatrická ambulance ProCare Bratislava). Komínek (Ostrava) zdůraznil nutnost spolupráce foniatra, chirurga a hlasového terapeuta v řešení onemocnění hrtanu. Na závěr přednášek byly zmíněny specifika diagnostiky a léčba hrtanových patologii u dětí (Šebová, Bratislava).

Poslední blok pátečních přednášek byla kazuistická sdělení, která pokračovala následující den. Náplní druhé části sobotního dopoledne byly zajímavé workshopy pod vedením lektorů ze Slovenska i České republiky. Uměleckým obohacením byla hlasová terapie, kterou vedla herečka působící v Divadle A.Bagara v Nitře.

Sympózium Laryngológia 2018 nabídlo účastníkům odborný program umožňující načerpat značné množství teoretických i praktických poznatků a zkušeností skloubením teoretických přednášek, kazuistických sdělení a workshopů. Ohlasy po skončení akce svědčí o tom, že bohatě splnila poslání a přispěla k rozšíření znalostí v oboru laryngologie.

MUDr. Jana Šatanková
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec KrálovéPartner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti