Stáž na ORL klinice v Halle

Stáž na ORL klinice v Halle 4.1.2020

Druhý prosincový týden tohoto roku jsem měl možnost strávit týden na stáži v německém městě Halle. Konkrétně na klinice Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku univerzity Martina Luthera vedené panem profesorem Stefanem Plontkem, který je v současné chvíli viceprezidentem německé ORL společnosti a v příštím roce bude jejím prezidentem.

Halle se svými cca 230 tisíci obyvateli nepatří mezi ta největší v Německu a tak i zdejší klinika nepatří mezi ty úplně největší pracoviště našich západních sousedů. To však neubírá na jejím věhlasu, který je spjat zejména se jménem jejího přednosty, který je kapacitou zejména v oblasti mikrochirurgie ucha a laterobaze.

Během týdne stráveného na klinice jsem měl možnost pozorovat provoz na dvou operačních sálech, které má klinika v rámci centrálních operačních sálů k dispozici. Na klinice jsou prováděny výkony v celém spektru oboru. Osobně jsem byl přítomen několika kochleárním implantacím, endoskopickému odstranění rozsáhlého hemangiomu nosní dutiny či exenteraci orbity s následnou rekonstrukcí volným lalokem. Musím ocenit přístup veškerého personálu. Všichni byli velmi milí a chovali se přátelsky. 

Ač se jedná o kliniku, která disponuje jistě většími finančními prostředky, než většina našich pracovišť obdobné velikosti, nakonec se zde řeší podobné problémy jako u nás. Např. lékař, který přijímá pacienta k velkému výkonu, mu zapomene předepsat LMWH. Za největší přínos tak nakonec považuji možnost získat určitý jiný pohled v přístupu k této spíše komunikační problematice, která je s naší prací neodmyslitelně spjata. Halle je, řekl bych, poměrně sympatické město, kde nic nechybí a jeví se jako příjemné místo k životu. V předvánoční době bylo i poměrně vkusně vyzdobeno a konaly se zde samozřejmě předvánoční trhy.

Stáž byla podpořena cestovním grantem ČSORLCHHK ČLS JEP.

MUDr. Martin Šteffl, Otorinolaryngologická klinika, FN Královské Vinohrady, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská  fakulta

 Partner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti