Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe

Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe 17.11.2015

Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe

16.11.2015

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole pořádala pravidelný kurz IPVZ věnovaný diagnostice a léčbě poruch dechu ve spánku, především sleep apnoe syndromu.  Kurz absolvovalo 16 účastníků, což bylo maximum možné kapacity. Účastníci nejprve absolvovali teoretické přednášky o rozdělení a diagnostice spánkových poruch (Dr. Jaroslav Betka) a o možnostech chirurgické léčby včetně moderních přístupů jako neurostimulace n. XII (prof. Jan Klozar). Poté se účastnili chodu spánkové poradny, kde byly prezentovány zajímavé kazuistické případy (Dr. Martin Kuchař). Druhou části programu byly chirurgické výkony s živým přenosem z operačního sálu. Byly předvedeny techniky uvulopalatofaryngoplastiky a laserem asistované uvulopalatoplastiky (prof. Jan Klozar, Dr. Jaroslav Betka).  Závěrečná část programu byla věnována přístrojovému vybavení spánkové laboratoře, díky podpoře firmy Saegeling si účastníci v této sekci mohli vyzkoušet zapojení a vyhodnocení záznamů z polysomnografie, vícekanalové polygrafie nebo z přetlakové ventilace (CPAP).
Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávený den a těšíme se opět za rok.   

Za kolektiv Spánkové laboratoře

MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.

 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

 1. LF UK, FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha


Partner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti