Otologický a otoneurologický kurz

Otologický a otoneurologický kurz 6.4.2014

Ve dnech 3. až 7. 3. 2014 se na půdě Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole uskutečnil Otologický a otoneurologický kurz. Záštitu nad celou akcí převzal prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. a odborný garant as. MUDr. Jiří Skřivan, CSc., organizaci pak zajišťoval as. MUDr. Jan Bouček, Ph.D. a as. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D. Jako přednášející se dále kurzu účastnili as. MUDr. Jan Kluh, as. MUDr. Oliver Profant, as. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., as. MUDr. Jiří Lisý, CSc., ing. Martin Tichý, CSc. Program kurzu byl rozdělen do pěti dnů, sestával z teoretických přednášek, live-přenosů z operačních sálů a praktické části – disekce spánkové kosti a zavádění Baha implantátu na modelu. Celkem 20 přihlášených otorinolaryngologů z České republiky, Slovenska a Velké Británie mělo možnost se automaticky účastnit teoretických přednášek, praktická disekční část byla kapacitně omezena pro prvních 12 zájemců.

Přednášky shrnovaly všechny základní oblasti týkající se ušní anatomie, fyziologie i patofyziologie, diagnostiky a operativy. První dva dny týdne byly zaměřeny na anatomii spánkové kosti, možnosti a úskalí zobrazovacích metod, chirurgické rozdělení ušních přístupů, patologie a jejich řešení v oblasti zevního zvukovodu, bubínku, středního ucha a převodního systému. Probrána byla také tématika vnitřního zvukovodu, mostomozečkového koutu a tinnitu. Pro otoneurologickou problematiku byla vyhrazena celá středa, ukončena praktickým nácvikem polohovacích technik na otoneurologické ambulanci. Naopak poslední dva dny kurzu byly zaměřeny chirurgicky, na možnosti implantabilních sluchových systémů, kochleárních implantací a BAHA implantací a na transtemporální přístupy u patologií baze lební. Nechyběla samozřejmě tématika lícního nervu, otogenních komplikací a aktuálních přístupů k léčbě náhlé nedoslýchavosti. Přes někdy poměrně nabitý program byl dostatečný i prostor pro diskuze, byť někdy až u občerstvení.

Live přenosy operací ze sálu byly koncipovány tak, aby pokryly co nejširší spektrum ušních výkonů, cílem bylo zprostředkovat posluchačům různé možnosti řešení daného ušního problému s vysvětlením a doporučením, proč bylo dané řešení zvoleno v konkrétním případě. Operace jako myringoplastika, tympanoplastika, stapedoplastika, attikoantrotomie či translabyrintální přístup k vestibulárnímu schwannomu vnitřního zvukovodu byly přenášeny kontinuálně na monitorech v posluchárně, doplňovány komentáři operatéra (as. MUDr. Jiří Skřivan, CSc., as. MUDr. Jan Kluh, as. MUDr. Jan Bouček, Ph.D., as. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.) v důležitých částech či při dotazech z auditoria. Díky technickému vybavení pořádajícího pracoviště, které umožňuje přenosy z operačního sálu na posluchárnu v HD kvalitě až na tři promítací plochy souběžně (1. z mikroskopu, 2. celkový pohled z kamery ve stropní lampě a 3. umožňuje i demonstrace CT či navigace). 

Praktická část probíhala v průběhu tří odpolední, účastníci praktické části byli rozděleni na dvě skupiny po šesti, což byl počet odpovídající kapacitně místnosti, kde disekce probíhala a zároveň byl optimální vzhledem k počtu lektorů a možnosti individuálního přístupu ke každému účastníkovi. Každý z přihlášených měl k dispozici jednu temporální kost a kompletní vybavení k disekci. V průběhu téměř tří hodin disekce, pod vedením lektorů, dokázali všichni provést mastoidektomii a posteriorní tympanotomii, vytvořit kochleostomii a zavedení elektrody kochleárního implantátu. Dle individuální pokročilosti pak stihli i tympanoplastiku, otevřenou techniku či translabyrintální  přístup do vnitřního zvukovodu. Všichni účastníci měli jedinečnou možnost vyzkoušet zavedení Baha implantátu na modelu.

Neformálně byla akce zakončena společenskou večeří ve čtvrtek večer v centru Prahy.

Z pohledu organizátora hodnotím Otologický a otoneurologický kurz jako úspěšný a reakce účastníků jsou motivací k přípravě další ročníku plánovaného na začátek roku 2015.

as. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel. 224434301
e-mail: Jan.Boucek@fnmotol.cz Partner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti