Kutvirtova cena 2015 – podmínky

Kutvirtova cena 2015 – podmínky 15.2.2016

Cena České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP o nejlepší publikaci

Kategorie

 • publikace v časopisech - do 35 let (v době publikování práce)
 • publikace v časopisech - nad 35 let
 • kategorie monografie

Publikace, které je možné přihlásit

 • monografie publikované v r. 2015
 • původní práce publikované v domácích i zahraničních časopisech v r. 2015

Podmínky pro přihlášení do soutěže

 • pouze řádně platící členové ČSORLCHHK ČLS JEP
 • přihlásit práci může každý člen společnosti či jiná fyzická či právnická osoba
 • navrhovatelé zašlou přihlášené práce v elektronické verzi (PDF) na adresu vědeckého sekretáře ČSORLCHHK (viz níže) s průvodními informacemi, do jaké kategorie je práce přihlášena, u časopisů i s uvedením IF

Termín podání přihlášek (uzávěrka)

 • do 30. duben 2016 (rozhodující je razítko pošty resp. datum odeslání, práce doručené po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny)

Vyhlášení cen

 • 78. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP v Karlových Varech – slavnostní zahájení kongresu 1.6.2016 v 19.00
 • první autoři přihlášených prací se stanou laureáty ceny, práce budou zveřejněny na stránkách společnosti a v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
vědecký sekretář
České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Ostrava
Tř. 17. listopadu 1790
708 52 Ostrava
pavel.kominek@fno.czPartner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti