Kurz – Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií včetně FEES

Kurz – Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií včetně FEES 2.12.2019

Na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole proběhl dne 28.11.2019 IPVZ kurz věnovaný poruchám polykání se zaměřením na základy v tomto oboru a s velkým důrazem na praxi. Jednalo se již o 4. ročník. Lektory byli členové multidisciplinárního dysfagiologického týmu FN v Motole: MUDr. Lucie Dostálová z pořádající kliniky, MUDr. Lenka Mrázková, Mgr. Markéta Hrušková z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole a prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA ze Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol.

Kurz absolvovalo 7 účastníků, což bylo maximum možné kapacity. Teoretické přednášky byly zaměřené na pochopení základů dysfagiologické problematiky a na možnostech rehabilitace demonstrované v kazuistikách. Dále byly vysvětleny současné možnostmi protetiky v dysfagiologii. Účastníci kurzu měli možnost vidět průběh videofluoroskopie přímo na radiodiagnostickém pracovišti FN Motol. Následně se též účastnili běžného provozu ambulance pro poruchy polykání, kde byla prováděna flexibilní endoskopická vyšetření polykání - FEES. Při nich byly prezentovány zajímavé kazuistické případy. Účastníci byli seznámeni i s přístrojovým vybavením dysfagiologické ambulance a možnostmi jeho využití. Děkujeme všem účastníkům za účast a zajímavé připomínky. Na závěr účastníci obdrželi certifikát účasti.

Za kolektiv dysfagiologického týmu FN v Motole
MUDr. Lucie DostálováPartner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti