Kurz – Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe

Kurz – Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe 4.6.2019

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra otorinolaryngologie IPVZ pořádala dne 5. 4. 2019 pravidelný kurz Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukční spánkové apnoe (OSA). V kurzu byly probrány principy diagnostiky OSA a základy nechirurgické a chirurgické léčby této chorobné jednotky. Druhou část kurzu účastníci strávili na operačním sále, kde sledovali chirurgické zákroky, expanzní sfinkterovou faryngoplastiku a hyoidopexi. Třetí část kurzu byla věnována praktickým ukázkám zapojení a hodnocení vícekanálové monitorace a nastavení přetlakové ventilace. Účastníci měli během kurzu možnost poznat klinickou problematiku OSA jak po stránce teoretické, tak i z praktického hlediska. Kurzu se účastnilo 10 přihlášených lékařů a stážisté kliniky.

Děkujeme všem účastníkům za dělnou spolupráci a těšíme se na další setkání.   

Za lektory a spánkovou skupinu kliniky

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.Partner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti