Kurz - Nádory hlavy a krku

Kurz - Nádory hlavy a krku 4.6.2019

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra otorinolaryngologie IPVZ  pořádala dne 21. 5. 2019 pravidelný kurz Nádory hlavy a krku. Z mimoklinických lektorů se účastnila MUDr. Jirkovská z Onkologické kliniky FN v Motole, která přednášela novinky z radioterapie a prim. Mrzena z ORL oddělení České Budějovice, který probíral nádory dutiny ústní a orofaryngu. Ostatních témat se ujali pracovníci kliniky. Kurz podal stručný přehled o diagnostice a aktuálních léčebných postupech u většiny dlaždicobuněčných nádorů hlavy a krku. Byla zdůrazněna nutnost interdisciplinárního přístupu v klinickém rozhodování a posun k postupné individualizaci léčby.  Na závěr kurzu byl vyhrazen i čas na diskusi. Účastníci byli též stručně seznámeni s aktivitami Kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku. (www.hnc-group.cz).  Kurzu se účastnilo přihlášených 10 lékařů a stážisté kliniky.

Děkujeme všem účastníkům za dělnou spolupráci a těšíme se na další setkání.   

Za lektory a onkologickou skupinu kliniky

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.Partner stránek


Významná odborná akce

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  8.6. - 10.6.2021, Praha

Staňte se členem naší společnosti