Kurz IPVZ - Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií

Kurz IPVZ - Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií 24.3.2019

Na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole proběhl dne 14.3.2019 IPVZ kurz věnovaný poruchám polykání se zaměřením na základy v tomto oboru a s velkým důrazem na praxi. Jednalo se již o 3. ročník. Lektory byli členové multidisciplinárního dysfagiologického týmu FN v Motole: MUDr. Lucie Dostálová a MUDr. Michal Votava z pořádající kliniky, MUDr. Lenka Mrázková a Mgr. Markéta Hrušková z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole a prof. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA ze Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol.

Kurz absolvovalo 7 účastníků, což bylo maximum možné kapacity. Účastníci absolvovali teoretické přednášky o základech dysfagiologické problematiky, dále přednášky zaměřené na možnosti rehabilitace demonstrované na kazuistikách. Byli seznámeni i s možnostmi protetiky v dysfagiologii. Účastníci kurzu měli možnost vidět průběh videofluoroskopie přímo na radiodiagnostickém pracovišti FN Motol. Následně se též účastnili běžného provozu ambulance pro poruchy polykání, kde byly prezentovány zajímavé kazuistické případy a účastníci byli seznámeni s přístrojovým vybavením ambulance a možnostmi jeho využití. Děkujeme všem účastníkům za účast a zajímavé připomínky.   

Za kolektiv dysfagiologického týmu FN v Motole

MUDr. Lucie DostálováPartner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti