Kurz IPVZ Diagnostika a management nádorových onemocnění slinných žláz

Kurz IPVZ Diagnostika a management nádorových onemocnění slinných žláz 30.10.2019

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole uspořádala dne 1. 10. 2019 kurz zaměřený na problematiku diagnostiky a léčby nádorových onemocnění slinných žláz. Pod vedením lektorů as. MUDr. M. Zábrodského, Ph.D. a as. MUDr. M. Kuchaře byly probrány základy anatomie slinných žláz s přihlédnutím k jejich praktickému uplatnění v chirurgii. Velká část témat byla věnována diagnostickému algoritmu, především byl velký důraz kladen na možnosti ultrazvukové diagnostiky slinných žláz v kombinaci s možnostmi vyšetření cytoaspirátu. V poslední části kurzu byla představena technika extrakapsulární exstirpace benigních nádorů a možnosti neuromonitorace lícního nervu. Praktická ukázka chirurgie poukázala na nutnost modulárního přístupu a flexibilitu ve volbě chirurgického řešení, které je nezřídka ovlivněno až definitivním intraoperačním nálezem


Děkujeme všem účastníkům za aktivní účast a těšíme se na další setkání.
Za lektory
as. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.Partner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti