Kurz - Chirurgie štítné žlázy

Kurz - Chirurgie štítné žlázy 4.6.2019

V květnu 2019 pořádala Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole pravidelný teoretický kurz věnovaný problematice chirurgie štítné žlázy. Kurzu se účastnili nejen ORL specialisté, ale i lékaři z ostatních oborů- endokrinologie a chirurgie. Právě přítomnost lékařů z různých oborů je velmi zajímavá a přínosná, neboť poskytuje pohled na stejnou problematiku z různých úhlů. Diskutována byla především strategie chirurgické léčby pacientů s onkologickou problematikou a dále problematika právních vztahů.

Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávený kurz a těšíme se při dalším setkání.   

Za kolektiv lékařů věnujících se chirurgii štítné žlázy.

As. MUDr. Petr Laštůvka

 Partner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti