IPVZ kurzy jaro a podzim 2015 novinky

IPVZ kurzy jaro a podzim 2015 novinky 10.2.2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolujeme si Vás informovat o možnosti přihlášení  na vzdělávací akce IPVZ, které jsou v tomto roce finančně podpořeny z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, tzn. že účastníci nebudou hradit poplatek za kurz. Podpora se bude vztahovat na zájemce z řad lékařů, kteří mají většinový pracovní úvazek (výkon zdravotnického povolání) mimo území hl. m. Prahy a nejsou rezidenty v rámci dotačního programu rezidenční místa.

V rámci Katedry otorinolaryngologie IPVZ se podpora týká v jarním termínu

následujících kurzů:

 

Současné trendy onkologie hlavy a krku

Termín:  15.4.2015 - 16.4.2015

 

přihlášení pro mimopražské účastníky:

http://www.ipvz.cz/akce/44874-ter-Kurz-Soucasne-trendy-onkologie-hlavy-a-krku-PROJEKT.aspx?cislokatedry=2190

 

přihlášení pro pražské účastníky:

http://www.ipvz.cz/akce/44652-ter-Kurz-Soucasne-trendy-onkologie-hlavy-a-krku.aspx?cislokatedry=2190

 

 

Současné trendy chirurgie štítné žlázy

Termín: 11.5.2015

 

přihlášení pro mimopražské účastníky:

http://www.ipvz.cz/akce/44875-ter-Kurz-Soucasne-trendy-chirurgie-stitne-zlazy-PROJEKT.aspx?cislokatedry=2190

 

přihlášení pro pražské účastníky:

http://www.ipvz.cz/akce/44654-ter-Kurz-Soucasne-trendy-chirurgie-stitne-zlazy.aspx?cislokatedry=2190

 

 

 

 

Na kurzy plánované v podzimních termínech  bude možnost se přihlásit od 1.6. 2015.

Jedná se o kurzy:

Současné trendy v otochirurgii

Termín: 16. – 17. 9. 2015

 

Septoplastika-současné trendy

Termín: 24. 9. 2015

 

Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe

Termín 16.10. 2015

 

Narrow band imaging v diagnostice tumorů dutiny ústní, hltanu a hrtanu

-moderní trendy

Termín 29. – 30. 10. 2015

 

 

 

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA

Katedra otorinolaryngologie IPVZ

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

1. lékařská fakulta UK v Praze, FN v Motole

 Partner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti