Demonstrační kurz středoušní chirurgie

Demonstrační kurz středoušní chirurgie 4.6.2019

Ve dnech 21.-22. 2. 2019 se ve Všeobecné fakultní nemocnici  v Praze uskutečnil  Demonstrační  kurz středoušní  chirurgie pořádaný ORL oddělením VFN.  Hlavními lektory kurzu byli primář ORL oddělení NsP Mělník MUDr. Lukáš Otruba a  Prof. MUDr. Juraj Klačanský ze Slovenska.  Odborný program  probíhal jak v rovině teoretické formou přednášek, tak praktické, kdy účastníci sledovali operace formou videopřenosu z operačního sálu.  Přednášky byly věnovány následujícím tématům: anatomie středouší, problematika myringoplastik, tympanoplastik a stapedoplastik, dále pak problematice retrakčních kapes, sanačním operačním operacím, second look operacím a zobrazovacím metodám.

V přímém přenosu ze sálu byly provedeny myringoplastiky, stapedoplastiky,  tympanoplastiky a sanační operace. Operoval prim. Otruba a prof. Klačasnský.  Velmi přínosná a podnětná byla diskuse jak k prezentovaným přednáškám, tak k provedeným operacím.

Kurzu se zúčastnilo 28 lékařů z České a Slovenské republiky.

Věříme, že pro účastníky byl kurz přínosný a získané poznatky využijí ve své praxi.

Těšíme se na setkání v příštím roce

Za organizátory

MUDr. Radim Kaňa, Ph.D.

ORL oddělení VFN v PrazePartner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti