BioMed Research International

BioMed Research International 24.10.2015

Vážené kolegyně,

vážení kolegové,

 

v návaznosti na úspěšné vydání speciálního čísla časopisu BioMed Research International (www.hindawi.com/journals/bmri, impakt faktor 1,579) v roce 2014 - “Endoscopic/External Approaches in Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery” - www.hindawi.com/journals/bmri/si/709672/

byl Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA byl jmenován vedoucím editorem speciálního výročního čísla se stejnou tématikou“Endoscopic/External Approaches in Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery” Dalšími editory jsou opět Prof. Karl Hörmann, Prof. Manuel Bernal-Sprekelsen a Prof. Jan Plzák.

 

Tématem speciálního výročního čísla jsou endoskopické/zevní přístupy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, např. v rinologii, chirurgii baze lební, laryngologii, onkologii hlavy a krku, léčbě slinných žláz, chirurgii štítné žlázy atd.

 

Vyzýváme Vás k zaslání Vašich vědeckých článků k posouzení publikace v tomto speciálním výročním čísle časopisu. Zaslané články projdou standardním recenzním řízením. Termín pro zaslání článků je do 5. srpna 2016. Podrobněji viz http://www.hindawi.com/journals/bmri/si/260291/cfp/.

 

 

20.10.2015

 

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA

Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

 1. LF UK, FN v Motole, Praha


Partner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti