Audiovizuální záznam z odborných akcí

Audiovizuální záznam z odborných akcí 5.10.2018

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti J.E. Purkyně (dále jen ČSORLCHHK ČLS JEP) může bez nutnosti dalšího souhlasu účastníků používat a zveřejňovat fotografie a videozáznamy pořízené během odborných akcí ve zprávách z akcí/nebo v budoucích marketingových materiálech. Účastníci berou na vědomí a souhlasí s tím, že během akce mohou být pořízeny fotografie, zvukové záznamy nebo videozáznamy, které mohou zahrnovat rozpoznatelné fotografie nebo hlasy účastníků a tyto mohou být dále rozmnožovány a rozšiřovány na webových stránkách společnosti či v dalších marketingových/vzdělávacích materiálech společnosti (např. ORL zpravodaj, sociální media, aj.).

Odborné akce se konají na veřejném prostranství a účastníkům je povoleno fotografování, videozáznam nebo zvukové nahrávky některých aktivit. ČSORLCHHK ČLS JEP si vyhrazuje právo použít fotografie pořízené na odborných akcích na sociálních médiích a/nebo v budoucích marketingových materiálech pouze za účelem propagace činnosti odborné společnosti. 

ČSORLCHHK ČLS JEP neodpovídá za použití takto získaných fotografií třetí stranou. V případě dotazů v souvislosti s pořizováním fotografií, zvukových a obrazových záznamů se můžete obrátit na vedení odborné společnosti.Partner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti