8. světový den polykání

8. světový den polykání 2.12.2018

Dne 12.12.2018 proběhne v pořadí 8. světový den polykání (8th World Swallowing Day) organizovaný Evropskou společností pro poruchy polykání (European Society for Swallowing Disorders, ESSD).

Cílem je zvýšit mezi zdravotnickými pracovníky i mezi veřejností informovanost o normálním polykání a o poruchách polykání, jejich příčinách, možnosti časné diagnostiky, komplikacích a managementu poruch polykání (http://worldswallowingday.org) a dále prostřednictvím krátkého dotazníku sesbírat data o počtu a způsobu vyšetřeních pacientů s orofaryngeální dysfagií (https://www.surveymonkey.co.uk/r/ESSDWSDSurvey2018English).

V ČR je možno se k akci připojit prostřednictvím „Dne otevřených dveří“ a pacientům se subjektivní poruchou polykání nabídnout vyšetření bez objednání a doporučení na všech ORL pracovištích. Pro podrobnější a komplexnější diagnostiku pak lze pacienty objednat v centrech pro poruchy polykání (seznam na www.dysfagie.cz).

MUDr. Michal Černý, Ph.D.
MUDr. Michal Zábrodský
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
za Laryngologickou sekci ČSORLCHHK

doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA
za Sekci pro foniatrii a audiologii ČSORLCHHKPartner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti