76. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

76. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 13.6.2014

Ve dnech 4. – 6. června 2014 se konal v Ostravě 76. národní kongres České společnosti  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Pořadatelem byla naše odborná společnosti, na organizaci se podílela Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Sjezd se konal v nově rekonstruovaných prostorách Clarion Congress Hotel Ostrava.

Zahájení v Landek parkuZahájení kongresu

Během zahájení kongresu, které se konalo ve středu 4.6.2014 v podvečerních hodinách v atraktivním prostředí Landek parku. Slavnostní atmosféře napomohlo i vystoupení neslyšících dětí „Tiché zpívání“. Řada účastníků využila i možnosti sfárat do dolu či navštívit záchranářské muzeum. Během večera byla slavnostně  při příležitosti jeho 90. narozenin. Současně bylo předáno čestné členství České ORL společnosti dvěma zahraničním kolegům - profesorům Johannesu Zenkovi (Augsbug) a Imremu Gerlingerovi (Pecs).  Dále byly vyhlášeny výsledky soutěže o . Oceněna byla monografie K. Zeleníka a kol.  Mimojícnové projevy refluxní nemoci a publikace,  O. Profanta a kol. za práce The response properties of neurons in different  fields of the auditory cortex in the rat. Hearing Research 2013, 297: 51-59 a Metabolic changes in the auditory cortex in presbycusis demonstrated by MR spectroscopy, Experimental Gerontology 2013, 48: 795-800. Dále byla oceněna práce R. Salzmana a kol. Osteonecrosis of  the External Auditory Canal Associated With Oral Bisphosphonate Therapy: Case Report and Literature Review. Otol Neurotol. 2013, 34: 209-13.

Udělení bronzové medaile ČLS JEP docentu L. ČernémuDržitelé Kutvirtovy ceny za rok 2013

Hlavním motem kongresu bylo „Máme se stále co učit“. Snahou organizátorů bylo, aby měl sjezd co nejvíce edukační charakter a tématicky byl zaměřen jak na lékaře z nemocnic, tak lékaře z ambulancí. Sjezd přinesl některé novinky  - diskuzní stoly odborníků z jiných oborů (plastická chirurgie, rehabilitace, infekční lékařství, hyperbaroxie, gastroenterologie, traumatologie, soudní lékařství a další) a dále zcela novou formu diskusí PRO PROTI. Ta se ukázala pro účastníky sjezdu jako velmi atraktivní a těšila se největšímu zájmu. Tématy diskusí PRO PROTI byla jak témata ryze „ambulantní“ (Rtg dutin nemá u zánětu dutin své místo, Reinkeho edém je indikací k operačnímu řešení, Akutní zánět středního ucha – paracentézu není třeba provádět, apod.)   tak témata „nemocniční“ (Endonazální přístup je u invertovaného papilomu dutin méně radikální než přístup zevní,  Časný karcinom hrtanu – radioterapie má proti chirurgii výhody, apod.). Tématy kulatých stolů byl kašel, novinky v radioterapii ORL nádorů, či forenzní medicína.

Protože instruktážní kurzy tvoří v posledních letech nedílnou součást všech významnějších mezinárodních kongresů, byly zařazeny do edukačního programu kongresu.  Bylo uspořádáno 20 instruktážních kurzů, na nichž byly demonstrovány chirurgie sluchových vad (Skřivan), chirurgie příštítných tělísek (Astl), endonazální operace u dětí (Šlapák), subglotické stenózy (Zeleník), chrápání (Kraus), periferní obrny lícního nervu (Chrobok), rekonstrukce v obličeji (Paciorek), zlomeniny obličeje (Kracík), řečová audometrie (Dlouhá), závratě (Čada), laterální baze lební (Chovanec), chirurgie čelních dutin (Weber), sialendoskopie (Zenk), chirurgie třmínku (Gerlinger), patologie sluchu (Syka), chyby v audometrii (Pavelcová), krční direkce u nádorů štítné žlázy (Čelakovský), investice v ambulanci (Kacíř), videolaryngokopie (Kučera), tracheostomie a polykání (Černý).

Přednášky v kongresovém centru

Počet volných sdělení byl částečně limitován, jednotlivé přednášky byly zařazeny do 3 základních tematických celků (otologie a varia).  Ostatní přihlášená sdělení byla převedena do sekce posterů, které byly prezentovány podobně jako před rokem elektronicky. Elektronický systém umožňoval také hodnocení posterů jednotlivými účastníky. Z celkového počtu 51 posterů byly vybrány a oceněny tři nejlepší.   

V průběhu kongresu byla zorganizována samostatná sekce nelékařských zdravotnických pracovníků s nosnými tématy: foniatrie a logopedie, ošetřovatelská péče a „v čem může být práce sestry výjimečná“.

Organizátoři se snažili připravit i atraktivní doprovodný program a přiblížit historii Ostravy. Kromě slavnostního večera (kompresorovna hornického muzea) měli účastníci možnost v průběhu kongresu navštívit další  památku Dolní oblast Vítkovice (vysoká pec, plynojem..).  Setkání s industriální Ostravou bylo pro mnoho účastníků prvním setkáním v životě s drsnými podmínkami života horníků a hutníků a mnohým toto setkání „otevřelo oči“. Galavečer se konal v hotelu Clarion, na programu byl tanec (skvělá dívčí skupina the Apples) a raut.

Důl AnselmNávštěva dolu "fárání"

Kongres byl oficiálně ukončen v pátek  krátce po poledni a představením následujícího 77. kongresu  České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, který se bude konat 7.-11.6.2015 v Praze. Kongres bude součástí historicky největší odborné akce u nás – 3. Evropského ORL kongresu, prezidentem je prof. Betka. Pro všechny ORL lékaře půjde o zcela mimořádnou příležitost zůčastnit se podobné akce, pro kterou jsou všem vytvořeny výjimečně výhodné finanční podmínky.

 Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA  Partner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti