5. Česká ORL akademie 2018

5. Česká ORL akademie 2018 18.10.2018

Ve dnech 12. a 13. října 2018 se v krásném prostředí jihomoravského Mikulova uskutečnila 5. Česká ORL akademie. Pořadatelem letošního ročníku byla Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny v Brně. O tom, že tento vzdělávací projekt odborné společnosti se těší vzrůstající oblibě nejen mezi mladými lékaři, svědčí rekordní počet 185 účastníků, z nichž 120 bylo rezidentů v atestační přípravě.  

Odborný program byl jako tradičně věnován čtyřem komplexně zpracovaným tematickým blokům v rozsahu doporučeném pro atestační zkoušku. Letošními prezentovanými tématy byly: traumatologie a onemocnění jícnu (Gál, Šlapák), zánětlivé nemoci hltanu (Komínek, Astl), nádory ucha, mostomozečkového koutu a pyramidy (Chrobok, Betka) a chirurgie štítné žlázy (Plzák, Betka).  Nedílnou součástí akademie byla i možnost aktivní prezentace mladých lékařů. Organizačnímu výboru bylo zasláno 36 e-posterů, které byli v předstihu k dispozici na webových stránkách akademie (www.orlakademie.cz) a průběhu odborné akce byly v tištěné podobě vystaveny v prostorách přednáškového sálu. Dvoukolovým výběrem bylo odbornou komisí vybráno 6 nejlepších prací, jejichž autoři byli oceněni a vybrané příspěvky měli autoři možnost formou krátkého ústního sdělení prezentovat před ostatními účastníky akademie. Mezi oceněné aktivní účastníky patřili: N. Brzybohatá, V. Koucký, J. Loudová, S. Škvarlová, K. Trnková a J. Vinklárková. I přes nabitý odborný program si všichni účastníci v příjemné atmosféře užili společenský večer při skleničce moravského vína a za doprovodu cimbálové muziky a reprodukované hudby.

Letošní ročník ORL akademie završil první pětiletý výukový cyklus předatestační přípravy. Průběh dosavadních ročníků jednoznačně prokázal, že filozofie akademie nabízející komplexní a systematický přehled stěžejních tematických okruhů ORL oboru prezentovaných nejzkušenějšími odborníky, má své pevné místo v kalendáři odborných akcí a to nejen pro lékaře v předatestační přípravě. Za brněnskou kliniku jsme velmi rádi, že jsme mohli přispět k tomuto úspěšnému projektu a věříme, že účastníci 5. ročníku akademie budou mít na Mikulov příjemnou vzpomínku.  

Za organizátory,

MUDr. Miroslav Veselý

prezident kongresu, Sekce mladých otorinolaryngologů ČSORLCHHK ČLS JEP

MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

garant kongresu, přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF a FN u sv. Anny v BrněPartner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti