12. Česko-německé ORL dny v Liberci a stáž v Mannheimu

12. Česko-německé ORL dny v Liberci a stáž v Mannheimu 3.4.2014

Ve dnech 11.-12.10.2013 na 12. česko-německých ORL dnech v Liberci jsem se poprvé ve své ORL kariéře předstoupila před Vás, kolegy, a přednesla svou prezentaci ohledně výsledků naší spánkové laboratoře v nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově.

Příprava byla mírně ztížena faktem, že jsem měla přednášet v angličtině. Vědomí, že jsem na tento kongres byla primářem vyslána a tudíž nesu i jeho důvěru, mi na nervozitě neubralo, ale snažila jsem se nikoho nezklamat

Jaké bylo mé překvapení, když jsem získala první cenu pro přednášejícího z České republiky. Cenou byla stáž na HNO Clinic v Mannheimu u profesora Hörmanna, kterou jsem absolvovala poslední týden v únoru letošního roku.

Mannheim je sympatické město, plné zeleně a možností pro vycházky a jízdu na kole. Protéká jím řeka Rhein a Neckar. Symbolem města je „Wasserturm“ postavená v letech 1886-1889. Nyní je součástí vodní fontány a náměstí „Friedrichplatz“, kde je možno trávit volný čas. V Mannheimu je několik dalších parků, mě obzvláště okouzlil rozsáhlý „Luisienpark“ zahrnující malou zoologickou zahradu. V blízkosti Mannheimu se nachází studentské město Heidelberg známé svou zříceninou zámku, kterou jsem ve volném čase měla možnost navštívit.

Profesor Hörmann  i všichni ostatní lékaři (např. Dr. Stuck, Dr.Maurer, Dr. Chen, Dr. Schultz, Dr. Farber a další) byli moc přátelští a navzdory svému časovému vytížení se mi snažili své postupy vysvětlovat a vše mi ukazovat. Německy mluvícím pacientům jsem převážně rozuměla, i když aktivně jsem ji používala minimálně.  Značnou část pacientů tvořili potomci italských a tureckých imigrantů,  skrze  jejichž výslovnost nebylo vždy lehké rozpoznat  co sdělují, a to ani pro lékaře – Němce. 

Léčba syndromu spánkové apnoe je v Německu rozšířena více než u nás. Pokud zdravotní stav pacienta vyžaduje hospitalizaci z jakéhokoliv důvodu na některém z nemocničních oddělení, není ojedinělé, že si sebou k příjmu nese přístroj určený k přetlakové ventilaci. Právě rozšíření informovanosti o syndromu spánkové apnoe a jeho terapii mezi laickou i odbornou veřejností nám v budoucnu jistě pomůže snížit incidenci některých interních chorob a tudíž i náklady na lékařskou péči, které z dlouhodobě neléčeného syndromu spánkové apnoe plynou.

MUDr. Vesecká Veronika
Nemocnice Rudolfa a Stefanie BenešovPartner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti