10th Pan European Voice Conference Prague 2013

10th Pan European Voice Conference Prague 2013 28.5.2013

První konference PEVOC se konala v roce 1995 v Londýně. Na začátku stála myšlenka vytvořit fórum pro výměnu zkušeností mezi odborníky, kteří se zajímají o lidský hlas z různého úhlu pohledu. Těmito odborníky jsou nejen lékaři laryngologové, foniatři, fonochirurgové, ale i hlasoví pedagogové, terapeuti, logopedi, pěvečtí pedagogové, inženýři, či přírodovědci, kteří se mohou podílet na léčení hlasových poruch, či pomáhat při vytváření nejkvalitnějších vyšetřovacích metod.

10. jubilejní PEVOC v Praze bude pořádána pod heslem Oslava mezioborové spolupráce. Hlavními tématy konference jsou medicína, hlasová terapie, hlasová pedagogika a věda. PEVOC 10 bude výjimečnou příležitostí k mezinárodní výměně zkušeností v oblasti vyšetřovacích, pedagogických a terapeutických metod i výsledků vědeckých prací mezi odborníky nejen z Evropy, ale z celého světa.

Součástí PEVOC 10 bude konference Mezinárodní asociace fonochirurgů.

Více informací na: http://pevoc.cz/cs/Partner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti