Kutvirtova cena za rok 2018 

VÍTĚZNÉ PRÁCE

Kategorie do 35 let

Formánek, M., Migaľová, P., Krulová, P., Bar, M., Jančatová, D., Zakopčanová-Srovnalová, H., Tomášková, H., Zeleník, K., Komínek, P.: Combined transcranial magnetic stimulation in the treatment of chronic tinnitus. Ann Clin Transl Neurol, 5, 2018, 7, s. 857-864. (IF = 4,649)

Kategorie nad 35 let

Školoudík, L., Chrobok, V., Kočí, Z., Popelář, J., Syka, J., Laco, J., Filipová, A., Syková, E., Filip, S.: Transplantation of hBM-MSCs Increases Bone Neo-Formation and Preserves Hearing Function in the Treatment of Temporal Bone Defects – on the Experience of Two Month Follow Up. Stem Cell Rev Rep, 14, 2018, 6, s. 860-870. (IF = 2,967)

Monografie nebo kapitola v monografii

Tedla, M., Černý, M., a kol.: Poruchy polykání, 2. doplněné a aktualizované vydání, Tobiáš: Havlíčkův Brod, 2018.

 

Laureáty ceny se stávají autoři prací:

Kategorie do 35 let

 • Lazák J., Lisý J., Kalfeřt D., Plzák J.: Silent Sinus Syndrom. Otorinolaryng a Foniat /Prague/, 67, 2018, 3, s. 58-61.
 • Staníková, L., Walderová, R., Jančatová, D., Formánek, M., Zeleník, K., Komínek, P.: Comparison of narrow band imaging and the Storz Professional Image Enhancement System for detection of laryngeal and hypopharyngeal pathologies. Eur Arch Otorhinolaryngol, 257, 2018, 7, s. 1819-1825. (IF = 1,546)

Kategorie nad 35 let

 • Skoloudik, L., Kalfert, D., Valenta, T., Chrobok, V.: Relation between adenoid size and otitis media with effusion. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis, 135, 2018, 6, s. 399-402. (IF = 1,036)
 • Rybnikar, T., Senkerik, M., Chladek, J., Chladkova, J., Kalfert, D., Skoloudik, L.: Adenoid hypertrophy affects screening for primary ciliary dyskinesia using nasal nitric oxide. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 115, 2018, Dec., s. 6-9. (IF = 1,305)
 • Gál, B., Talach, T., Veselý, M., Rottenberg, J., Urbánková, P., Smilek P, Kostřica, R., Hložek. J.: Bonebridge – nový aktivní implantabilní systém pro přímé kostní vedení. Otorinolaryng a Foniat /Prague/, 67, 2018, 2, s. 50-55.
 • Gál, B., Stupka, J., Rottenberg, J., Hanák, J., Urbánkova, P., Vogazianos, E., Slouka, D.: Facial Nerve Reconstruction Following Ablative Parotid Surgery - The Ansa Cervicalis Hypoglossal-Facial Anastomosis: A Case Report and Review of Literature. Otorinolaryng a Foniat /Prague/, 67, 2018, 3, s. 75-78.
 • Gál, B., Rottenberg, J., Talach, T., Veselý, M., Kadaňka, Z., Kadaňková, E., Horová, Z., Budíková, M., Kostřica, R., Hložek, J.: Efektivita jednostranné kochleární implantace u dospělých pa cientů s těžkou poruchou sluchu. Cesk Slov Neurol N, 81/114, 2018, 6, s. 664-668. (IF = 0,508)

Monografie nebo kapitola v monografii

 • Hahn, A., a kol. Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi, 2. doplněné a aktualizované vydání, Praha: Grada, s. 418

Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti