Granty pro Ph.D. studenty na rok 2021

Podpora ČSORLCHHK ČLS JEP mladým ORL lékařům PhD studentům formou cestovního grantu na 2týdenní stáže na prestižních pracovištích v Evropě 2021

Výbor České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP vyhlašuje cestovní grant pro ORL lékaře doktorského studia na prestižních pracovištích v Evropě 2020. Výše podpory je 30 000,- Kč pro jednotlivce (vybráni budou 2 žadatelé).

Podmínky žádosti:

1)    Před výjezdem na stáž:

 • členství v ČSORLCHHK ČLS JEP
 • hlavní pracovní poměr v ČR
 • věk do 35 let včetně v termínu podání žádosti
 • zaslání motivačního dopisu s cílem stáže (max. 1 strana A4) a doporučení primáře/přednosty
 • odeslání žádosti včetně naskenovaného souhlasu/doporučení primáře/přednosty  
  na e-mail orl@associationhouse.cza nebo prostřednictvím On-line formuláře
 • týden před nástupem na stáž oznámit tuto skutečnost na e-mail orl@associationhouse.cz

2)    2 týdny po návratu ze stáže:

Podpora bude vyplacena na základě darovací smlouvy ČLS JEP po splnění výše uvedených podmínek.

Vzhledem k tomu, že účelem daru je další vzdělávání, neodvádí se z daru daň. Dle zákona č. 357/1992 Sb. je od daně darovací osvobozeno nabytí peněžních prostředků poskytnutých fyzické osobě, která je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky.

Termíny:

 • Podání žádosti: do 31. 8. 2020
 • Vyhodnocení (výběr kandidátů): ORL akademie, říjen 2020
 • formulář žádosti k dispozici zde

V Praze 23. 1. 2020

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

předseda ČSORLCHHK ČLS JEP