Cestovní grant pro studenty doktorských studijních programů (Ph.D.) – dvoutýdenní stáže na prestižních pracovištích  Evropy v r. 2020

Výbor České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP vyhlašuje cestovní grant pro ORL lékaře doktorského studia na prestižních pracovištích v Evropě 2020. Výše podpory je 20 000,- Kč pro jednotlivce (vybráni budou 2 žadatelé).

Podmínky žádosti:

1) Před výjezdem na stáž

 • členství v ČSORLCHHK ČLS JEP, hlavní pracovní poměr v ČR
 • věk do 35 let včetně v termínu podání žádosti
 • Ph.D. student nebo do jednoho roku po ukončení studia
 • Publikace (1. autor) na téma Ph.D. práce v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie v roce podání žádosti nebo v roce předešlém
 • zaslání motivačního dopisu s cílem stáže (max. 1 strana A4) a doporučení primáře/přednosty
 • odeslání žádosti včetně naskenovaného souhlasu/doporučení primáře/přednosty na e-mail: orl@associationhouse.cz

2) Po návratu ze stáže

 • zaslání zprávy ze stáže do 2 týdnů po návratu (s uvedením finanční podpory ČSORLCHHK ČLS JEP) ke zveřejnění na webových stránkách (na e-mail orl@associationhouse.cz, odkud bude zpráva přeposlána vědeckému sekretáři k umístění na webových stránkách).
 • předložení potvrzení vedoucího pracoviště v zahraničí o absolvování stáže (zaslat na orl@associationhouse.cz)

Podpora bude vyplacena na základě darovací smlouvy ČLS JEP po splnění výše uvedených podmínek (smlouvu připravuje asociační management společnosti, potvrzuje předseda společnosti).

Vzhledem k tomu, že účelem daru je další vzdělávání, neodvádí se z daru daň. Dle zákona č. 357/1992 Sb. je od daně darovací osvobozeno nabytí peněžních prostředků poskytnutých fyzické osobě, která je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky.

Důležité termíny:

 • Podání žádosti: do 31.1.2020
 • Vyhodnocení (výběr kandidátů): únor 2020
 • Formulář žádosti k dispozici ZDE

8.10.2019

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.,  předseda ČSORLCHHK ČLS JEP

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA,  vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP