Žádost o finanční podporu zahraniční stáže

Žádost o finanční podporu zahraniční stáže

Přílohy žádosti:

  1. Souhlas vedoucího pracoviště/školitele
  2. Motivační dopis s popisem cíle stáže (max. 1 strana)