Granty na rok 2021 – podmínky

Podpora ČSORLCHHK ČLS JEP mladým ORL lékařům formou cestovního grantu na týdenní stáže na prestižních pracovištích v Evropě 2021

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP podporuje cestovní granty pro mladé ORL lékaře do 35 let na týdenní stáže na prestižních pracovištích v Evropě. Stáž si každý žadatel o cestovní grant vyhledá samostatně. Výše podpory je do 15 000 Kč pro jednotlivce (vybráno bude 15 žadatelů).

Podmínky žádosti:

 1. Před výjezdem na stáž:
  • členství v ČSORLCHHK ČLS JEP
  • hlavní pracovní poměr v ČR
  • věk do 35 let včetně v termínu podání žádosti
  • zaslání motivačního dopisu s cílem stáže (max. 1 strana A4) a doporučení primáře/přednosty
  • odeslání žádosti včetně naskenovaného souhlasu/doporučení primáře/přednosty
   na e-mail orl@associationhouse.cz a nebo prostřednictvím On-line formuláře 
  • týden před nástupem na stáž oznámit tuto skutečnost na e-mail orl@associationhouse.cz
 2. 2 týdny po návratu ze stáže:

Podpora bude vyplacena na základě darovací smlouvy ČLS JEP po splnění výše uvedených podmínek.

Vzhledem k tomu, že účelem daru je další vzdělávání, neodvádí se z daru daň. Dle zákona č. 357/1992 Sb. je od daně darovací osvobozeno nabytí peněžních prostředků poskytnutých fyzické osobě, která je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky.

Termíny:

 • Podání žádosti: do 31. 8. 2020
 • Vyhodnocení (výběr kandidátů): ORL akademie, říjen 2020
  formulář žádosti k dispozici zde

V Praze 23. 1. 2020

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. 

předseda ČSORLCHHK ČLS JEP