Cestovní granty pro rok 2017

Termíny:

  • 1. kolo:
    Podání žádosti: do 14.9.2016
    Vyhodnocení (výběr kandidátů): 30.9.2016
  • 2. kolo (pokud nebude vyčerpán limit financování již v prvním kole)
    Podání žádosti: do 10.11.2016
    Vyhodnocení (výběr kandidátů): 10.12.2016

Výsledky 1. kola:

MUDr. Simona Simonidesová Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole
MUDr. Zdeněk ČadaKlinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole
MUDr. Zdeněk Fík Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole
MUDr. Martin ŠtefflOtorinolaryngologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská  fakulta , FN Královské Vinohrady  
MUDr. Jaroslav Sýba Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole
MUDr. Klára ProcházkováOtorinolaryngologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská  fakulta , FN Královské Vinohrady  

2. kolo nebude vyhlášeno.