2. RECENZENT

Následující text je určen pro uživatele s nastavením práv na roli Recenzenta

2.1. Orientace v systému OREL

 

V horní navigaci naleznete položky PřehledFronta pro vydání a Nový článek

V pravém horním rohu je vedle šedé ikonky postavičky zobrazeno vaše přihlašovací jméno. Kliknutím na šipku získáte přístup k informacím a k nastavení svého účtu. 

2.2. Přehled článků

Přehled článků v systému lze filtrovat podle skupin:

  • Všechny články
  • Čekající na recenzi

Zakroužkovaná čísla na konci levostranné navigace ( Všechny články a Čekající na recenzi) značí počet článků v jednotlivých skupinách.

Články lze také filtrovat podle NázvuČasopisuStrukturyJazyku, či Stavu.

2.3. Fronta pro vydání

V sekci Fronta pro vydání se zobrazí články připravené k publikaci s údaji o autorovi, datu a prioritě vydání.

2.4. Přijetí článku k recenzi

Na žádost o vykonání recenze budete upozorněni notifikačním emailem, ze kterého je možné rovnou přejít k přijetí recenze.

Přehledu článků naleznete články čekající na recenzi. Pro přijetí článku klikněte na modrou ikonku s tužkou na levé straně vedle ID článku – viz obrázek.

Zobrazí se Náhled článku. Klikněte na tlačíko Akce.

 

Zobrazí se tabulka Akce nad článkem, pomocí které je možné článek k recenzi přijmout nebo odmítnout (viz obrázek). V textovém poli máte prostor doplnit své rozhodnutí o vlastní vyjádření.

Vyberte jednu z možností a klikněte na modré tlačítko Vykonat akci.

2.4.1. Recenze přijatého článku

Po přijetí článku k recenzi se zobrazí možnosti editace.

  • Publikační priorita: Kliknutím do pole vedle číslic 1 – 10 nastavíte publikační prioritu článku. Nejvyšší priorita je 1, nejnižší pak 10.
  • Ohodnocení: Po kontrole celého článku vyberte jedno ze čtyř vyjádření. Možnosti Zamítnout – Přepracovat – Opravit Chyby – Bez připomínek vyberete klikem do políčka před slovem.
  • Základní údaje a Obsah: K jednotlivým částem článku se můžete samostatně vyjádřit po rozkliknutí modré editační ikonky na konci každého řádku.
  • Kliknutím na ikonu se otevře editační okno, ve kterém můžete každou část článku ohodnotit zvlášť ( Výborný – Přijatelný – Nevyhovující – Nedokáži/ nechci ohodnotit) a připsat samostatné vyjádření – viz obrázek.

Po každé akci doporučujeme ukládat změny modrým tlačítkem Uložit a pokračovat.

 

Zrecenzované části budou po uložení označeny červenobílou fajfkou v pravém horním rohu řádku – viz obrázek.

Jste-li s recenzí hotovi, uložte ji a klikněte na tlačítko Akce (v horní navigaci nebo spodní zelené)Do textového pole můžete doplnit své finální vyjádření a modrým tlačítkem Vykonat akci recenzi uzavřít a vrátit se do editace článku. Šedým tlačítkem Vykonat akci a odejít článek zavřete a budete přesměrováni do Přehledu článků.

 

Poznámky a hodnocení recenzenta nejsou viditelné pro ostatní recenzenty. Po ukončení recenze klikněte na tlačítko Akce, doplňte recenzi o vyjádření a vyberte možnost Vykonat akci nebo Vykonat akci a odejít.

2.4.2. Recenzní formulář

Pokud to struktura časopisu umožňuje, můžete své vyjádření uvést dole pod článkem. Zde je k dispozici buď jedno nebo několik oken, do kterých je možné vepsat souhrnný text. Vyplnění těchto polí není povinné.

2.4.3. Odmítnutí recenze článku

Pokud jste se rozhodli recenzi článku nepřijmout, klikněte na záložku Odmítnout recenzi a klikněte na modré tlačítko Vykonat akci.