1. AUTOR

Následující text je určen pro uživatele s nastavením práv na roli Autora.

Pozn.: 

Textová část článku zůstává i nadále ve formátu Word (styl Normální, písmo Times New Roman, velikost 12), k určité inovaci však dochází u příloh. Vložit je možno pouze soubory ve formátu .pdf .png . tiff . xls . xlsx nebo .jpg. Velikost obrázku má být v tiskové kvalitě 300 pixelů, pokud by bylo nutné z hlediska funkčnosti zařadit obrázek ve snížené kvalitě, informujte o svém požadavku vedení redakce. Jelikož dle nových pravidel má jednotlivý článek zahrnovat pouze 10 příloh, i v tomto případě, pokud budete potřebovat tento počet rozšířit, požádejte o výjimku vedoucího redaktora.

1.1. Orientace v systému OREL

V horní navigaci naleznete položky PřehledFronta pro vydání a Nový článek

V pravém horním rohu je vedle šedé ikonky postavičky zobrazeno vaše přihlašovací jméno. Kliknutím na šipku získáte přístup k informacím a k nastavení svého účtu. 

1.2. Přehled článků

Přehled článků v systému lze filtrovat podle kategorií:

 • Všechny články
 • Mnou vytvořené

Zakroužkovaná čísla na konci levostranné navigace ( Všechny články a Mnou vytvořené) značí počet článků v jednotlivých kategoriích.

Jednotlivé články můžete editovat klikem na modrou ikonku s tužkou ( viz obrázek). 

1.3. Fronta vydání

V sekci Fronta vydání se zobrazí články připravené k publikaci s údaji o autorovi, datu a prioritě vydání.

1.4. Nový článek

Nejprve vyberte Strukturu článku kliknutím na box – viz. obrázek

Editace článku

 • kliknutím do řádku začnete psát
 • kolonky označené oranžovou barvou jsou povinné a je nutné vyplnit jejich obsah
 • na neuložené změny budete upozorněni červeným varováním v horní části článku
 • na konci řádku se při psaní objeví automatické počítadlo znaků a slov
 • podle stejného postupu vyplňte potřebné informace o autorovi, je nutné zvlášť vyplňovat položky titul před jménem, jméno, příjmení, titul za jménem, každá tato položka má svou vlastní kolonku, do které se prokliknete myší
 • jakmile začnete vyplňovat údaje o prvním autorovi, zobrazí se volná pole pro přidání dalších autorů

Úvod:

 • sekci Úvod vyplníte klinutím na prázdný řádek
 • v horní části se objeví lišta s editačními nástroji WYSIWIG
 • pro přidání obrázku nebo souboru použijte modrou šipku na konci řádku – viz obrázek
 • Maximální počet přiložených souborů je 10. Pokud máte více než 10 obrazových příloh, kontaktujte šéfredaktora. 

Stejně postupujte v sekci Vlastní text

Po každém dílčím kroku doporučujeme článek uložit kliknutím na modré tlačítko Uložit a pokračovat.

Literatura:

Literaturu vyplňte jako ostatní text, seznam zdrojů lze kopírovat z běžného souboru ve formátu Word.

K rychlejší orientaci v článku může pomoci také levostranná navigace. Kliknutím na jednotlivé položky se stránka přesune do požadované sekce (viz obrázek).

1.5. Uzavření článku

Jakmile budete s článkem hotovi, nejprve jej uložte (Uložit a pokračovat). Až poté klikněte na zelené tlačítko Akce. Zobrazí se tabulka (viz obrázek) s možností odeslání článku ke schválení. Pozor, pokud byste text touto akcí odeslali bez odkliknutí tlačítka Uložit, provedené změny se nezaznamenají a článek bude odeslán bez nich.

 • Do pole Poznámka pro šéfredaktora můžete vepsat vlastní poznámky, které budou viditelné pouze pro šéfredaktora časopisu
 • Do pole Veřejná poznámka lze vložit vlastní vyjádření, které ale bude viditelné pro všechny uživatele systému
 • Modrým tlačítkem Vykonat akci odešlete článek ke schválení a budete vráceni zpět do článku. 
 • Šedým tlačítkem Vykonat akci a odejít uzavřete článek a budete přesměrováni do Přehledu článků.

Smazání článku

Autor může smazat vlastní článek v sekci Akce tlačítkem Smazat článek

1.6. Schválení článku

Článek je připraven ke schválení šéfredaktorem časopisu a jedním či více recenzenty.

V případě připomínek se článek vrátí k přepracování, na což budete upozorněni emailem. Vraťte se zpět do editace článku a v horní liště klikněte na tlačítko Recenze (viz obrázek).

Zobrazí se hodnocení a komentáře k jednotlivým částem článku, podle kterých můžete text upravit editační ikonkou. 

Pokud se na hodnocení podílelo více recenzentů, můžete mezi jejich hodnoceními přepínat kliknutím na 1. Recenzenta, 2. Recenzenta a dále.

Pokud váš článek získal kladné posudky od recenzenta/recenzentů, vaše úloha tímto krokem končí.