Otorinolaryngologie a foniatrie – Číslo 1/2021

Editorial

EDITORIAL


Původní práce

Využití PET/ CT v diagnostice vzdálených metastáz a duplicitních nádorů v onkologii hlavy a krku

Krátká Z., Paska J., Šíblová V., Licková K., Lohynská R., Čoček A.

Frontální sinotomie Draf 3 jako součást revizních výkonů pro chronickou rinosinusitidu s polypy

Schalek P., Fuksa J., Guha A., Chovanec M.

Klasifikace středoušních operací pro cholesteatom dle nového systému SAMEO-ATO v praxi

Homoláč M., Valenta T., Školoudík L., Mejzlík J., Chrobok V.


Kazuistika

Meningeom spánkové kosti

Blatová B., Zeleník K., Formánek M., Reguli Š., Hanzlíková P., Wozniaková M., Komínek P.

Kikuchiho-Fujimotova choroba(histiocytárna nekrotizujúca lymfadenitída)

Gramantíková Z., Abusultan M., Beňo J., Hajtman A.


Přehledový článek

Úloha narrow band imaging a autofl uorescence při diagnostice karcinomu orofaryngu

Sýba J., Lukeš P., Dostálová L., Chovanec M., Plzák J.

Sticklerův syndrom v České republice:fenotypová variabilita a genetická heterogenita

Čopíková J., Katra R., Pourová Kremlíková R.


Doporučené postupy

Konsenzuální doporučení České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku (2019): definice resekčních okrajů, reportování krčních disekcí a vyšetřování HPV/ p16

Vošmik M., Klozar J., Laco J., Hlavy Kooperativní Skupina Pro Nádory Česká, Krku


Personalia

Opustil nás prim. MUDr. Jiří Rutar

Vzpomínka na emeritního primáře MUDr. Darko Klobučara