Otorinolaryngologie a foniatrie – Číslo 2/2020

Původní práce

První příznaky sekretorické otitidy u novorozenců operovaných pro rozštěpovou vadu – záchyt v desetiletém souboru

M. Jurovčík, J. Borský, P. Dytrych, M. Černý, J. Velemínská, L. Jaklová, K. Kotaška, L. Hanousková, J. Skřivan

Cone-beam computed tomography (CBCT) spánkové kosti po kochleární implantaci – první zkušenosti

J. Dršata, J. Dědková, J. Duška, M. Okluský, R. Mottl, L. Školoudík, V. Chrobok

Dochádza u nás k oneskoreniu začatia liečby u pacientov s karcinómom hlavy a krku?

M. Wzošová, M. Profant, M. Tedla

Vplyv veku a pohlavia na skóre v dotazníku VHI-30 a VHI-10

Ž. Frajková, A. Križeková, V. Miššíková, M. Tedla


Přehledový článek

COVID-19 z pohľadu otorinolaryngológa, prehľad situácie dva mesiace po prvých prípadoch infekcie v našich krajinách; evidence based

M. Tedla, M. Wzošová, Ž. Frajková, M. Profant


Kazuistika

Měření orofaryngeálního pH v diagnostice laryngofaryngeálního refluxu

Š. Konečný, J. Bindasová, L. Krnáčová, J. Dolina, M. Šteffl

Krční hematom způsobený adenomem příštítného tělíska

P. Libánský, S. Adámek, P. Bauer, M. Grega, A. Ozaniak, V. Richterová, R. Lischke


Zprávy z odborné společnosti

Svetové fórum sluchu – World Hearing Forum

II. demonstrační kurz středoušní chirurgie

Cizí tělesa v aerodigestivním traktu a poleptání jícnu u dětí – multioborový pohled

K 95. narozeninám primáře MUDr. Antonína Beňa