Otorinolaryngologie a foniatrie – Číslo 3/2020

Původní práce

Hodnocení symptomů vyskytujících se u maligních nádorů hlavy a krku u pacientů ve Velké Británii

L. Adamová, A. Alyousuf, Z. Awad

Přínos magnetické rezonance v diagnostice Ménièrovy choroby

H. Doucek Abboudová, J. Vodička, O. Vincent

Tracheostomie u dětí – sedmileté zkušenosti z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

A. Švejdová, P. Kordač, V. Chrobok

Novorozenecký screening sluchu v Olomouckém kraji: analýza nedostatků

H. Hořáková, J. Heřman, R. Salzman


Přehledový článek

Belloc(q)ova rourka

I. Kalivoda, J. Syrovátka

Biologický význam a vývoj mikrobiomu horních cest dýchacích

E. Konečná, P. Vídeňská, M. Urík


Kazuistika

Onemocnění COVID-19 probíhající u 16letého chlapce pod obrazem akutní tonzilitidy

R. Šín, D. Sedláček, M. Kubiska


Zprávy z ORL společnosti

Profesor MUDr. Juraj Klačanský, CSc. – 70ročný

doc. MUDr. Doležal Pavel, CSc., mim. prof.

Prednosta Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ÚVN a SZU v Ružomberku, MUDr. Marian Sičák, PhD. – 60ročný

doc. MUDr. Doležal Pavel, CSc., mim. prof.