Otorinolaryngologie a foniatrie – Číslo 3/2021

Editorial

Odborný časopis Otorinolaryngologie a foniatrie slaví 70 let

Astl J., Zábrodský M., Kalfeřt D.


Původní práce

Akutní závrať v pohotovostní službě ORL lékaře

Albrecht V., Školoudík L., Sila P., Mejzlík J., Janouch M., Chrobok V.

Hodnocení řeči u pacientů po kochleární implantaci – Motol Speech Scale

Aksenovová Z., Okluský M., Skřivan J.


ORIGINAL ARTICLE

Problematika roztroušené sklerózy v otoneurologické ambulanci, mezioborová spolupráce otoneurologa a neurologa

Pastorková N., Holý R., Procházková K., Mayerová K., Vašina L., Lacman J., Musilová Š., J. Astl


Přehledový článek

Vrozené vývojové vady vnitřního ucha

Šikolová S., Urík M., Jančíková J., Hošnová D., Katra R.


Kazuistika

Gastrický choristom hypofaryngu u novorozence

Vaněčková K., Prouzová Z., Jurovčík M., Gernertová L., Skřivan J.

Erdheimova-Chesterova choroba – kazuistika

Pilarčíková K., Sláviková K., Plank L., Puchertová M., Babinec M., Barta T., Profant M.

Sklerotizace krčních cyst alkoholem pod ultrasonografickou kontrolou jako alternativa operačního řešení

Halenka M., Salzman R., Munteanu H., Brož M., Schovánek J., Fryšák Z.


Dopis redakci

Komentář ke článku „Hodnocení řeči u pacientů po kochleární implantaci – Motol Speech Scale“

Dršata J.

Odpověď autorů na komentář ke článku „Hodnocení řeči u pacientů po kochleární implantaci – Motol Speech Scale“

Aksenovová Z., Okluský M., Skřivan J.


Personalia

Odešel prim. MUDr. Jiří Sušický

Vzpomínka na MUDr. Luďka Šefce

Vzpomínka na doc. MUDr. Miloslava Hroboně, CSc.