Otorinolaryngologie a foniatrie – Číslo 1/2020

Původní práce

Screening sluchu novorozenců – současný stav a jak dále?

V. Chrobok, J. Dršata, M. Janouch, J. Krtičková, M. Hloušková, L. Bilinová, J. Praisler, B. Buriánková, Z. Kokštein, J. Malý, P. Komínek

Perioperační komplikace FESS na ORL oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., v letech 2000–2017

L. Koptíková, Z. Balatková, O. Motyka, M. Svoboda, L. Mrzena

Rizikové faktory vzniku komplikácií operácií štítnej žľazy

B. Uhliarová, G. Bugová, A. Hajtman


Přehledový článek

Přehled nejčastějších lokálních komplikací onkologické léčby nádorů hlavy a krku

A. Bouřová, T. Podlešák


Kazuistika

Hammanův syndrom – spontánní pneumomediastinum prezentující se rozsáhlým emfyzémem krku

M. Hyravý, M. Brož, R. Salzman

Dislokace hlasové protézky do prevertebrálního prostoru – vzácná komplikace

A. Korpová, M. Brož, R. Salzman

Nodulární fasciitida pravé tváře s průkazem MYH9-USP6 fúzního genu

J. Lazák, D. Kalfeřt, L. Krsková, J. Lisý, M. Mrhalová, Z. Prouzová, J. Plzák


Zprávy z ORL společnosti

Výsledky voleb do výboru společnosti 2019

32. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie

19. ORL Vincentka Fórum

XXV. beskydský ORL den „Stárnoucí otorinolaryngolog“

Zpráva z Central European Endoscopic Ear Surgery Course

Primár MUDr. Ján Tedla (1930–2019)