1. Cíle práce sekce

 • zvýšení úrovně foniatrie v ČR, vzdělávací programy pro foniatry a zvýšení počtu foniatrů
 • koncepce oboru a jejích částí
 • zahraniční aktivity foniatrie a audiologie

2. Plánované akce

2020 Slovensko, 2021 Luhačovice, 2022 UEP Praha

Pravidelné výborové schůze

4x celostátní foniatrický seminář  - první vždy Brno, 2. a 3. vždy Foniatrická klinika, 4. střídavě další pracoviště

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA - audio.fon@volny.cz

MUDr. Jan Adam - macadam@email.cz
MUDr. Olga Bendová - bendolala@gmail.com
MUDr. Libor Černý - libor.cerny@lf1.cuni.cz
MUDr. Jakub Dršata, PhD. – jakub.dršata@fnhk.com

4. Různé

Členové výboru se věnují hlavně:

Lejska – organizace a koordinace kongresů a seminářů a publikační činnost
             koordinace výboru
Adam – organizační složky uvnitř sekce, tiskový mluvčí, archiv
Bendová – vztahy s pojišťovnami a koncepce (nyní péče o sluchově postižené nejmenší děti)
Černý – vzdělávání v rámci IPF i mimo
Dršata – zahraniční vztahy

Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti