Na ustavující schůzi Československé otolaryngologické společnosti, která proběhla 5. listopadu 1921 se výbor domluvil, že každý rok se bude konat valná hromada s dvoudenním sjezdem. První valná hromada a sjezd se uskutečnily v červnu 1922 v Praze. Sjezdy byly konány většinou v Praze, ale i mimo ni (2krát v Brně, 2krát v Bratislavě a jednou v Luhačovicích). Účast na sjezdech byla velmi dobrá, přednášky byly dobře dokumentovány a provázeny čilými debatami. Průkopnické zaměření měly práce Přecechtělovy ze všech úseků otorinolaryngologie a Seemanovy z oboru foniatrie.

Každý sjezd byl dokumentován jako součást výroční zprávy (viz obrázek), která mimo hlavní témata sjezdu, referátů a demonstrací obsahovala i seznam členů za daný rok, jednatelskou zprávu a často i zprávu o hospodaření společnosti. Výroční zprávy mívaly rozsah od několika desítek až do stovky stran.

18. sjezd Československé otolaryngologické společnosti, plánovaný na 13.-14. června 1939 v Praze, byl zrušen z důvodu omezení spolkové činnosti za Protektorátu.

Bližší informace o tom, jak probíhaly sjezdy Československé otolaryngologické společnosti, kde se konaly a zda se 18. sjezd nakonec uskutečnil, včetně zpráv z dobového tisku a fotografií najdou zájemci v připravované monografii Historie ORL – 100 let.

Ivan Kalivoda, Pavel Komínek, Viktor Chrobok

Obrázek: Obálka zprávy o druhém výročním sjezdu Československé otolaryngologické společnosti z roku 1923.