První světová válka přerušila činnost Volného sdružení českých oto-rhino-laryngologů a od roku 1914 až do roku 1921 neexistovala žádná platforma, která by sdružovala a koordinovala činnost českých odborníků v oblasti oto-faryngologie a rino-laryngologie (v té době ještě dva samostatné obory).

V dubnu 1921 uveřejnil prof. Císler, prof. Kutvirt a prof. Výmola v Časopise lékařů českých oznámení, že hodlají založit Českou otolaryngologickou společnost a vyzvali všechny kolegy, kteří by se chtěli zúčastnit, k přípravnému sjezdu na 15. května 1921. Na sjezdu byl zvolen přípravný výbor ke zřízení České otolaryngologické společnosti, jehož předsedou se stal prof. MUDr. Otakar Kutvirt.

Dne 5. listopadu 1921 byla uspořádána ustavující schůze Československé otolaryngologické společnosti, na které byl zvolen její první výbor. Úkolem společnosti bylo zvyšování odborné úrovně oboru, výchova odborníků po stránce léčebně preventivní a vědecké, personální zabezpečování nově budovaných ORL primariátů, navazování odborných a přátelských styků s významnými zahraničními odborníky a společnostmi.

Bližší informace o tom, jak vypadali protagonisté našeho oboru, jak probíhal přípravný sjezd České otolaryngologické společnosti, proč se společnost posléze společnost jmenovala Československá, včetně zpráv z dobového tisku najdou zájemci v připravované monografii Historie ORL – 100 let.

Ivan Kalivoda, Pavel Komínek, Viktor Chrobok