Volné sdružení českých oto-rhino-laryngologů bylo založeno jako lékařský spolek 30. listopadu 1906, hlavním úkolem sdružení bylo podporovat všestranný rozvoj oboru ušního, nosního a krčního lékařství. Zakladatelem sdružení byl tehdejší přednosta Laryngologického ústavu v Praze, prof. MUDr. Otakar Frankenberger, který se svými spolupracovníky pořádal v prostorách ústavu měsíční schůze s přednáškami a demonstracemi nemocných. Od r. 1913 se v pořádání těchto akcí střídal Laryngologický ústav s Otiatrickou klinikou v Praze, prof. MUDr. Otakara Kutvirta.

O založení Volného sdružení českých oto-rhino-laryngologů přinesl následující sdělení Časopis lékařů českých (roč. XLVI, č. 11, z 16. března 1907).

První světová válka přerušila činnost spolku, a obnova trvala až do roku 1921, kdy byla založena Česká otolaryngologická společnost.

Ivan Kalivoda, Pavel Komínek, Viktor Chrobok