Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letošním roce si připomínáme 100 let od založení České otorinolaryngologické společnosti. Při této významné příležitosti vám přinášíme čtyřdílný miniseriál odkazující na připravovanou publikaci Historie ORL – 100 let, edice Medicína hlavy a krku, nakladatelství Tobiáš.

První díl: Volné sdružení českých oto-rhino-laryngologů

Druhý díl: Založení České (Československé) otolaryngologické společnosti

Třetí díl: Sjezdy Československé otolaryngologické společnosti za První republiky

Ivan Kalivoda, Pavel Komínek, Viktor Chrobok