Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v roce 2021 jsme oslavili 100 leté výročí od založení České otorinolaryngologické společnosti. Při této významné příležitosti vám přinášíme čtyřdílný miniseriál odkazující na připravovanou publikaci Historie ORL – 100 let, edice Medicína hlavy a krku, nakladatelství Tobiáš.

První díl: Volné sdružení českých oto-rhino-laryngologů

Druhý díl: Založení České (Československé) otolaryngologické společnosti

Třetí díl: Sjezdy Československé otolaryngologické společnosti za První republiky

Čtvrtý díl: Česká otolaryngologická společnost v období Protektorátu (1939–1945)

Ivan Kalivoda, Pavel Komínek, Viktor Chrobok

Knihu lze objednat zde: https://tobias-ucebnice.cz/produkty/historie-orl-100-let/