Žádosti o zveřejnění informací na webu

Všechny informace k vyvěšení na webových stránkách se zasílají emailem vědeckému sekretáři ČSORLCHHK prof. Komínkovi na adresu info@otorinolarygologie.cz. Vědecký sekretář rozhoduje o vyvěšení informace a umístění, vlastní vyvěšení zajišťují administrátoři stránek cca do 5 pracovních dnů.

Administrátoři webu

MUDr. Jana Šatanková
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové
E-mail: jana.satankova@lfhk.cuni.cz

MUDr. Marek Plášek
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava
E-mail: marek.plasek@fno.cz

MUDr. Miroslav Veselý
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
E-mail: miroslav.vesely@fnusa.cz

MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta UK a FN Motol
E-mail: david.kalfert@fnmotol.cz

Významná odborná akce

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

  • ORL akademie

    ORL akademie

    9.10. - 10.10.2020, Olomouc

Staňte se členem naší společnosti