V jednotlivých podsekcích jsou k nalezení bližší informace o atestační zkoušce, cestovních grantech, doporučených postupech. Jsou zde ke stažení příručky pro praxi a doporučeny další informační zdroje.

Významná odborná akce

  • 59. Otologický den

    59. Otologický den

    5.12.2019, Ostrava

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

Staňte se členem naší společnosti