1. Cíle práce sekce 

- zavést jednotné diagnostické a terapeutické postupy v léčbě salivárních nádorů (s využitím již dříve vypracovaného standardu)
- zavést prospektivní evaluaci léčby nádorů příušní žlázy
- provádět klinicko-patologické studie u vzácně se vyskytujících typů karcinomů, operovaných na všech participujících pracovištích

2. Plánované akce

 

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc. - stareki@fnol.cz

Členové sekce:
MUDr. Jan Rotnágl - jan.rotnagl@uvn.cz
MUDr. Lukáš Školoudík, Ph.D. - lukas.skoloudik@fnhk.cz
MUDr. Pavel Štrympl, Ph.D. - pavel.strympl@fno.cz
MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.  - michal.zabrodsky@fnmotol.cz
Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. - skalova@fnplzen.cz
MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. - b.gal@fnusa.cz
Doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. - martin.chovanec@fnkv.cz
Prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D. - lacoj@lfhk.cuni.cz

Významná odborná akce

  • 59. Otologický den

    59. Otologický den

    5.12.2019, Ostrava

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

Staňte se členem naší společnosti