1. Cíle práce sekce

- pořádání odborných akcí zaměřených na nové trendy v rinologii, koncepční otázky, doporučení nebo mezioborovou problematiku
- poskytovat podklady pro jednání Výboru nebo dalších složek Společnosti ČSORLCHHK ČLS JEP, které spadají do problematiky rinologie (např. jednání se ZP, vypracovávání kalkulačních listů, posudková činnost)

2. Plánované akce

ERS 2020 - 28th Congress of European Rhinologic Society in conjunction with the 39th Congress of the International Society of Inflammation and Allergy of the Nose (ISIAN) and 21st Congress of the International Rhinologic Society (IRS) 
21.- 25. června 2020, Thessaloniki, Řecko

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
MUDr. Milan Svoboda - svoboda@nemcb.cz

Členové sekce:
Prim. MUDr. Bohumil Markalous - markalous@hospitaljh.cz
MUDr. Jan Vodička, Ph.D. - jan.vodicka@nempk.cz
MUDr. Petr Schalek, Ph.D. - schalek@fnkv.cz
MUDr. Jan Hanák - jan.hanak@fnusa.cz
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. - jan.plzak@lf1.cuni.cz
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D. - petr.matousek@fno.cz

4. Různé

Vyšetření čichu pomocí testu parfémovaných fixů [PDF]

Významná odborná akce

  • 59. Otologický den

    59. Otologický den

    5.12.2019, Ostrava

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

Staňte se členem naší společnosti