1. Cíle práce sekce

 • pořádání odborných akcí zaměřených na nové trendy v rinologii, koncepční otázky, doporučení nebo mezioborovou problematiku
 • poskytovat podklady pro jednání Výboru nebo dalších složek Společnosti ČSORLCHHK ČLS JEP, které spadají do problematiky rinologie (např. jednání se ZP, vypracovávání kalkulačních listů, posudková činnost)

2. Plánované akce

Každoročně na počátku listopadu FESS kurz  - www.fesskurz.cz

XXV. Dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství (RAPPL)
9. – 11. 1. 2020, Karlova Studánka
více informací zde

ERS 2020 - 28th Congress of European Rhinologic Society in conjunction with the 39th Congress of the International Society of Inflammation and Allergy of the Nose (ISIAN) and 21st Congress of the International Rhinologic Society (IRS) 
21.- 25. 6. 2020, Thessaloniki, Řecko
ers-isian2020.com

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
MUDr. Milan Svoboda - svoboda@nemcb.cz

Členové sekce:
Prim. MUDr. Bohumil Markalous - markalous@hospitaljh.cz
MUDr. Jan Vodička, Ph.D. - jan.vodicka@nempk.cz
MUDr. Petr Schalek, Ph.D. - schalek@fnkv.cz
MUDr. Jan Hanák - jan.hanak@fnusa.cz
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. - jan.plzak@lf1.cuni.cz
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D. - petr.matousek@fno.cz

4. Různé

Vyšetření čichu pomocí testu parfémovaných fixů [PDF]

Významná odborná akce

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

Staňte se členem naší společnosti