1. Cíle práce sekce

- pořádání odborných akcí zaměřených na nové trendy v rinologii, koncepční otázky, doporučení nebo mezioborovou problematiku
- poskytovat podklady pro jednání Výboru nebo dalších složek Společnosti ČSORLCHHK ČLS JEP, které spadají do problematiky rinologie (např. jednání se ZP, vypracovávání kalkulačních listů, posudková činnost)

2. Plánované akce

31. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie
6. – 9. listopadu 2018 Praha - Motol

XXIV. Dny RAPPL
10. – 12. ledna 2019,Karlova Studánka

3. ČESKO – SLOVENSKÉ RINOLOGICKÉ DNY, XXVIII. JIHOČESKÉ ORL DNY
25. – 26. dubna 2019, České Budějovice

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
MUDr. Milan Svoboda - svoboda@nemcb.cz

Členové sekce:
Prim. MUDr. Bohumil Markalous - markalous@hospitaljh.cz
MUDr. Jan Vodička, Ph.D. - jan.vodicka@nempk.cz
MUDr. Petr Schalek, Ph.D. - schalek@fnkv.cz
MUDr. Jan Hanák - jan.hanak@fnusa.cz
MUDr. Vít Kratochvil - vit.kratochvil@fnmotol.cz
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D. - petr.matousek@fno.cz

4. Různé

Vyšetření čichu pomocí testu parfémovaných fixů [PDF]

Významná odborná akce

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81.Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81.Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  x-bionic® sphere

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti