1. Cíle sekce

- sekce sdružuje ORL odborníky z nemocničních a ambulantních pracovišť, kteří se zabývají problematikou spánkové medicíny
- spolupracuje s ostatními obory České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM)
- vytváří a doplňuje doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu dětských i dospělých pacientů s obstrukčním sleep apnoe syndromem (OSAS)
- snahou je rozšíření znalostí problematiky spánkové medicíny u ORL lékařů, sjednocení ORL zápisů vyšetření a naopak spoluprací zejména s neurology, pediatry a plicními lékaři zajištění návazné mezioborové péče o pacienty s OSAS
- vedení sekce se aktivně podílí na výuce a zkouškách spánkové medicíny v rámci ČSVSSM. 

2. Plánované akce

1x ročně 1denní seminář a schůze sekce

Pravidelné schůzky a podpora aktivní účasti na ORL akcích a kongresech

Vzdělávací kurz pro spánkové laboratoře Saegeling point 9.-11.5. 2019

XXI. český a XVI. česko-slovenský kongres spánkové medicíny Bratislava 10.-12.10.2019

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
MUDr. Martina Ondrová, Ph.D. - martnovak@seznam.cz

Členové sekce:
MUDr. Miroslav Lánský, Ph.D. - ORLsomno@seznam.cz
Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. - jan.klozar@fnmotol.cz
Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. - jan.plzak@lf1.cuni.cz

4. Různé: 

Doporučené postupy u dětských pacientů s poruchami dýchání ve spánku - stahnout
Doporučené postupy u dospělých pacientů s poruchami dýchání ve spánku - stahnout

Významná odborná akce

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81.Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81.Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  x-bionic® sphere

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti