1. Cíle sekce

- sekce sdružuje ORL odborníky z nemocničních a ambulantních pracovišť, kteří se zabývají problematikou spánkové medicíny
- spolupracuje s ostatními obory České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM)
- vytváří a doplňuje doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu dětských i dospělých pacientů s obstrukčním sleep apnoe syndromem (OSAS)
- snahou je rozšíření znalostí problematiky spánkové medicíny u ORL lékařů, sjednocení ORL zápisů vyšetření a naopak spoluprací zejména s neurology, pediatry a plicními lékaři zajištění návazné mezioborové péče o pacienty s OSAS
- vedení sekce se aktivně podílí na výuce a zkouškách spánkové medicíny v rámci ČSVSSM. 

2. Plánované akce

1x ročně 1denní seminář a schůze sekce

Pravidelné schůzky a podpora aktivní účasti na ORL akcích a kongresech

XXI. český a XVI. česko-slovenský kongres spánkové medicíny Bratislava 10.-12.10. 2019 web: www.sm2019.sk

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
MUDr. Martina Ondrová, Ph.D. - martnovak@seznam.cz

Členové sekce:
MUDr. Miroslav Lánský, Ph.D. - ORLsomno@seznam.cz
Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. - jan.klozar@fnmotol.cz
Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. - jan.plzak@lf1.cuni.cz

4. Různé: 

Doporučené postupy u dětských pacientů s poruchami dýchání ve spánku - stahnout
Doporučené postupy u dospělých pacientů s poruchami dýchání ve spánku - stahnout

Významná odborná akce

  • 59. Otologický den

    59. Otologický den

    5.12.2019, Ostrava

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

Staňte se členem naší společnosti