1. Cíle práce sekce

- endoskopická ušní chirurgie
- chirurgie nedoslýchavosti a hluchoty: kochleární a kmenové implantáty, kostní implantáty BCI (bone conduction implant) a aktivní středoušní implantáty. Tumory spánkové kosti (ve spolupráci se sekcí baze lební)
- zavádění celoplošného novorozeneckého screeningu sluchu a screeningu sluchu pětiletých dětí ve spolupráci s pediatry. Analýza efektivity novorozeneckého screeningu sluchu. Nastavení procesů, aby u negativně testovaných novorozenců bylo stanoveno pravidlo rescreeningu a v případě zjištění trvalé poruchy sluchu bylo možno provést následnou rychlou léčebnou korekci (sluchadla, kochleární implantát)
- jednání se zdravotními pojišťovnami v zavádění kódů nových výkonů (středoušní implantáty, oboustranná kochleární implantace, kochleární implantace u jednostranné hluchoty)
- příprava registračních listů nových a modifikovaných výkonů

2. Plánované akce

Vzdělávání odborné i laické veřejnosti v problematice ušních onemocnění.
Organizace odborných akcí

59. Otologický den - 5. prosince 2019, Ostrava
http://www.bos-congress.cz/otologie2019
Pozvánka

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
MUDr. Jiří Skřivan, CSc. - jiri.skrivan@fnmotol.cz

Členové sekce:
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. - viktor.chrobok@fnhk.cz
Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA - pavel.kominek@fno.cz
MUDr. Jan Kluh - jan.kluh@fnmotol.cz
Doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D. - jan.boucek@fnmotol.cz
MUDr. Richard Salzman, Ph.D. - salzman@fnol.cz

Významná odborná akce

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  X-Bionic® Sphere, a.s. Dubová ulica 33/A Šamorín, Slovenská republika, 931 01

 • ORL Vincentka Fórum 2019

  ORL Vincentka Fórum 2019

  7.11.2019, Praha

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti