1. Cíle práce sekce

- cílem práce sekce je hájení zájmů lůžkových pracovišť v oboru otorinolaryngologie, která tvoří páteř chirurgického oboru
- práce směřuje k vytvoření funkčního celku s praktickými zkušenostmi a jejich sdílení napříč lůžkovými pracovišti, kam se může kterýkoli otorinolaryngolog obrátit
- zaměřuje se zejména na specifika lůžkové péče, například zajištění pohotovostních služeb, vzdělávání lékařů, akreditace, úhradové mechanismy a podobně

2. Plánované akce

Další sledování stavu a funkčnosti lůžkových ORL pracovišť v celé ČR. Pravidelná aktualizace přehledu a jeho publikace. Aktivní zapojení do jednání o postgraduálním vzdělávání, optimalizaci lůžkového fondu a dalších jednání s MZČR a ZP. Setkávání vedoucích lékařů lůžkových pracovišť s výměnou zkušeností.

3. Kontaky

Vedoucí sekce:
Prim. MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., MBA – jaroslav.kraus@hospital-bn.cz, jarkraus@post.cz

Členové sekce:
Prim. MUDr. Martin Kracík - martinkik@seznam.cz
Prim. MUDr. Ivan Pár - ivan.par@nem-km.cz
MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. - b.gal@fnusa.cz
Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA - pavel.kominek@fno.cz

Významná odborná akce

  • 59. Otologický den

    59. Otologický den

    5.12.2019, Ostrava

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

Staňte se členem naší společnosti