1. Cíle práce sekce

- podpora vzdělávání a výzkumu ve všech aspektech laryngologické problematiky
- podpora přípravy a další šíření praktických doporučení a protokolů týkajících se funkčních i organických onemocnění hrtanu
-nastavení a udržování intenzivní komunikace mezi členy odborné společnosti v oblasti laryngologie, rozšíření vztahů s dalšími podobnými národními a mezinárodními organizacemi
- zlepšení komunikace se zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče ve věcech aplikace nových postupů a zlepšení jejich dostupnosti pro laryngologické pacienty
- organizace formálních setkání, seminářů, kongresů a dalších vzdělávacích aktivit pro zájemce o laryngologickou problematiku

2. Plánované akce

 

Kurzy IPVZ: 

 

3. Kontakty

Vedoucí sekce
MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D. - michal.zabrodsky@fnmotol.cz

Členové sekce
Doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. - slipka@fnplzen.cz
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. - viktor.chrobok@fnhk.cz
MUDr. Michal Černý, Ph.D. - michal.cerny@lfhk.cuni.cz 
MUDr. Ondřej Trčka, - trcka@fnplzen.cz
MUDr. Jitka Vydrová - vydrova@medico.cz
MUDr. Karol Zeleník, Ph.D. - karol.zelenik@fno.cz

Významná odborná akce

  • 59. Otologický den

    59. Otologický den

    5.12.2019, Ostrava

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

Staňte se členem naší společnosti