1. Cíle práce sekce

- pořádání celostátních odborných akcí, doškolovacích kurzů
- při celostátním kongresu českém či československém bude vždy jeden blok věnován problematice dětské ORL
- účast na zkoušce certifikovaného kurzu dětské ORL ve zkušební komisi

2. Plánované akce

Nepravidelně odborné akce s náplní dětské ORL

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. - islapak@fnbrno.cz

Členové sekce:
Prim. MUDr. Michal Jurovčík- michal.jurovcik@lfmotol.cuni.cz
Prim. MUDr. Josef Machač - jmachac@fnbrno.cz
MUDr. Jiří Skřivan, CSc. - jiri.skrivan@fnmotol.cz

Významná odborná akce

  • 59. Otologický den

    59. Otologický den

    5.12.2019, Ostrava

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

Staňte se členem naší společnosti