1. Cíle práce sekce

- organizace a rozvoj spolupráce s dalšími odbornostmi (především maxilofaciální chirurgií, neurochirurgií, oftalmologií, plastickou chirurgií, onkologií a radiodiagnostikou) podílejícími se diagnostice a léčbě onemocnění spodiny lební – pracovní skupina chirurgie baze lební. 
- spolupráce s European Skull Base Society (ESBS) a návaznost na World Federation of Skull Base Societies (WFSBS).
- organizace seminářů a vzdělávacích akcí zaměřených na problematiku onemocnění spodiny lební, jejich diagnostiku a léčbu
- v součinnosti s dalšími sekcemi poskytovat podklady pro jednání Výboru nebo dalších složek Společnosti ORL/CHHK ČLS JEP, které spadají do problematiky baze lební (např. jednání se ZP, vypracovávání registračních listů, posudková činnost)

2. Plánované akce

 18. Pracovní dny baze lební (15.-16.5.2020)

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
Doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. - martin.chovanec@fnkv.cz

Členové sekce:
MUDr. Vladan Hrabě - hrabe@fnplzen.cz
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D. - petr.matousek@fno.cz
Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. - jan.plzak@lf1.cuni.cz

Významná odborná akce

  • 59. Otologický den

    59. Otologický den

    5.12.2019, Ostrava

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

Staňte se členem naší společnosti