1. Cíle práce sekce

Činnost sekce splývá s činnosti občanského sdružení s názvem Spolek ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů České republiky (SAOF). Spolek má více než 200 členů.

Sekce ambulantních ORL lékařů se zaměřuje na: 

- vzdělávání ambulantních ORL specialistů
- práci zástupců ambulantní sekce ve výboru ORL společnosti
- kultivaci sazebníku výkonů
- účast na dohodovacích jednáních se zdravotními pojišťovnami
- sledování a hájení zájmů ambulantních ORL lékařů
- legislativní a věcnou náplň jednodenní chirurgie v ORL oboru

2. Plánované akce

Sekce ambulantních ORL lékařů pořádá dvakrát ročně kongres SAOF. Dvoudenní odborná akce je věnována odborným tématům oboru ORL a mezioborovým tématům. Část programu kongresu je věnována ekonomickým a organizačním problémům, které provázejí činnost ORL ambulancí.

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
MUDr.  Jitka Vydrová - vydrova@gmail.com

Členové sekce:
MUDr. Helena Rosická -  rosicka.orl@volny.cz
MUDr. Mojmír Lejska  - mojmirle@volny.cz
MUDr. Jan  Kastner - jkastner@email.cz
MUDr. Daniel Groh  - groh.daniel@seznam.cz
MUDr. Marek  Bydžovský - marek.bydzovsky@email.cz

4. Různé

web: www.saof.cz

DOHODA mezi VZP ČR a ČLK
SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČLK

Významná odborná akce

  • 59. Otologický den

    59. Otologický den

    5.12.2019, Ostrava

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

Staňte se členem naší společnosti